Po stopách lovcov

mamutov

Celé tisícročia pokrývala veľkú časť Európy hrubá vrstva pevninského ľadovca. Tam, kde nedosiahol, sa objavil človek neandertálsky, ktorý je známy aj ako lovec mamutov. Dnes už vieme, že život lovcov mamutov vôbec nebol jednoduchý. Dlhé zimy s krutými mrazmi, ľadovým vetrom a snehovými búrkami dávali týmto ľuďom poriadne zabrať. Ak tlupa nemala dostatočné zásoby na prečkanie takéhoto obdobia, prichádzal hlad.

Lovci mamutov žili na začiatku obdobia doby kamennej, nazývanej aj paleolit, ktoré začalo pred približne 250 000 rokmi. Toto obdobie trvalo približne do 11 tisícročia p. n. l. Obývali obrovskú časť Európy, od západných brehov Atlantického oceánu, cez strednú Európu až po ruské stepi. Ich tlupy, ktoré tvorilo len niekoľko desiatok  ľudí, žili kočovným spôsobom života, ale často sa vracali na miesta, ktoré im poskytovali dostatok potravy. Cez tieto miesta prechádzali trasy, kadiaľ tiahli obrovské zvieratá, ako napríklad mamuty, soby, pratury, zubry alebo nosorožce. Človek neandertálsky sa aj napriek nepriaznivej klíme dokázal v Európe presadiť. No pred približne 30 000 rokov z jej povrchu záhadne zmizol.

Ako vlastne lovci mamutov vyzerali? Boli menší ako my. Typický neandertálec meral len asi 165 cm a vážil osemdesiat až deväťdesiat kilogramov, ženy boli o necelých desať centimetrov nižší s priemernou hmotnosťou 66 kíl. Stavbu tela mali značne robustnejšiu a hlavne boli oveľa silnejší ako terajší človek. Išlo o veľmi prispôsobivé a inteligentné tvory – ich mozog bol o niečo väčší ako náš. Keby sa neandertálec oholil, ostrihal a obliekol do moderných šiat, asi by sme sa za ním na ulici ani neotočili. Títo naši bratranci mali schopnosť hovoriť, niektorí mali ryšavé vlasy a svetlú kožu tak ako dnešní Európania. Túto farbu pleti a vlasov sme napokon po neandertálcov pravdepodobne zdedili. Proste by sme takéhoto – podľa poslednej módy upraveného človeka neandertálskeho – považovali za jedného z nás, aj keď napríklad nie práve za fešáka.

Ľudia v peleolite žili ako zberači a lovci. Hlavným zdrojom potravy boli pre nich rôzne bobule, semienka a korienky. Lov bol len doplnkovým zdrojom ich potravy. Pretože nepoznali pestovanie rastlín a ani chov zvierat, závisel ich život na migrácii za potravou. Príležitosť k zberu a lovu poskytovali hlavne okolia vodných tokov, kde sa paleolitický človek najčastejšie pohyboval. Najväčším objavom tohto obdobia bol oheň a hlavne spôsob, ako ho založiť. Oheň predstavoval nie len dôležitý zdroj tepla a svetla, ale zároveň slúžil na prípravu potravy a ako ochrana pred divokou zverou.

V tomto období sa človek ešte nezaoberal stavbou domov. Prístrešie im poskytovali hlavne skalné previsy a jaskyne, na stenách ktorých sa objavujú praveké maľby. V teplejších obdobiach si paleolitický lovci dokázali postaviť akési primitívne prístrešky z koží zvierat, konárov alebo mamutích klov.

Medzitým, čo sa neandertálci prispôsobovali európskej dobe ľadovej, vyvíjal sa v Afrike moderný človek. Po tom, čo nastali priaznivé klimatické podmienky, pred približne 100 000 rokmi sa neandertálci a moderní ľudia stretli na území dnešného Izraela a Sýrie. Nešlo ale o dramatické stretnutie dvoch druhov. Archeológovia si dokonca myslia, že sa na rovnakých miestach tieto dva ľudské druhy postupne striedali.

Pred približne 40 až 30 tisíc rokmi sa niečo stalo a moderní ľudia vyrazili na sever Európy. A neandertálci v priebehu 10 000 rokov zmizli. Vďaka genetickým výskumom však vieme, že nie úplne. Takmer isto vieme, že došlo k skríženiu moderného a neandrtálskeho človek a tak v každom z nás koluje kvapka neandertálskej krvi.

Vedeli ste, že:

  • V roku 1977 objavili mláďa mamuta, ktoré nazvali Dima. Zahynulo vo veku asi 0,5 až 1 rok, bolo necelý 1 m vysoké a asi 40 000 rokov staré. Za života vážilo nad 100 kg.
  • V roku 1988 bola zas objavená Máša – najzápadnejšie situovaný zmrznutý mamut, nájdený na polostrove Jamal.
  • Výnimočne zachovaný exemplár je tzv. jukagirský mamut, nájdený v roku 2002.
  • Jedným z najnovších mimoriadne dobre zachovaných nálezov je zasa mláďa Ljuba, nájdená v roku 2007.

Ktoré z daných tvrdení tvorí hlavnú myšlienku článku?

  1. Základom úspešného lovu mamutov bola spolupráca viacerých lovcov.
  2. Dobu ľadovú neandertálci nedokázali prežiť a preto ich nahradili moderní ľudia.

foto: pexels.com, pixabay.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie