Zrod civilizácie

Civilizácia je známkou ľudstva, ktorá nás odlišuje od ostatných živočíšnych druhov na Zemi. Ako vznikla? Čo našich predkov priviedlo k tomu, aby zavrhli kočovný život a vybudovali jedinečné civilizácie staroveku? Kde vznikli prvé spoločenstvá ľudí?

Príbeh civilizácie začal asi pred 5 000 rokmi, ale pre lepšie pochopenie sa vyberieme do hlbšej minulosti. Asi pred 500 miliónmi rokov sa na Zemi začali objavovať rastliny, z ktorých vznikli všetky plodiny, ktoré boli využité pri budovaní civilizácie. Neskôr sa objavili zvieratá a život na Zemi začal byť rozmanitý: tak vznikli prapôvodné základy dnešnej civilizácie. V priebehu tohto procesu sa mení aj Zem. Kontinenty sa dali do pohybu, aby nakoniec získali tvary, na ktorých sa odohrávala história ľudstva. Afrika a India narážali do Euroázie, v dôsledku čoho sa vytvorili hory severnej Afriky a Španielska, Alpy a Himaláje a vznikli aj dve veľké rieky Eufrat a Tigris. Perzský záliv a Červené more vnikli hlboko do pevniny a zrodila sa oblasť známa ako Mezopotámia, ktorá zohrala veľkú úlohu pri zrode civilizácie.

Pred 10 000 rokmi v Mezopotámii ľudia prišli na spôsob využitia energie Slnka. Jeho svetlo a teplo podporilo rast vegetácie, ktorú následne požierali bylinožravce, mäsožravce zase získavali energiu požieraním bylinožravcov. Príbeh života sa tak stal príbehom energie. V priebehu tisícročí sa vyvíjalo aj ľudstvo. Spočiatku žili ľudia ako kočovníci, energiu získavali lovom a zberom. Keď zveri ubudlo, odišli aj ľudia. Okolo roku 8 000 pred naším letopočtom začali ľudia experimentovať s novým spôsobom získavania energie. Pestovali vlastné plodiny. Niečo zdanlivo také jednouché, až je ťažké uveriť, že to viedlo k revolúcii. Sú to prvé „semienka“ zrodu civilizácie.

Spočiatku sa to všetko odohráva len v jednej oblasti na Zemi: v Mezopotámii. Predovšetkým preto, že kopce nad Mezopotámiou poskytovali základňu pôvodných rastlín, ktoré mohli byť kultivované. Bolo tu i niekoľko druhov rastliny, ktorá sa stane životne dôležitým zdrojom celej histórie ľudstva – tráva. Nie je prehnané tvrdenie, že bez trávy by nebola civilizácia. Rôzne ľudské kultúry po celom svete sa vznikali vždy v symbióze ľudí a niektorého druhu travín: proso v Severnej Číne, ryža v Južnej Číne, kukurica v Strednej Amerike, pšenica a jačmeň na Strednom východe. Bez travín by civilizácia pravdepodobne nikdy nevznikla. V oblasti Mezopotámie rástli dva druhy divokej trávy, ktoré sa dali ľahko kultivovať a boli veľmi výživné – pšenica a jačmeň. Prví farmári tu v priebehu stáročí vypestovali nové druhy pšenice a jačmeňa, ktoré produkovali väčšie semená. Podarilo sa im vypestovať aj druhy so semenami, ktoré zostávali na klase a pri zbere nepadali na zem.

V oblasti Mezopotámie ľudia domestikovali aj predkov moderného hovädzieho dobytka, kôz, ovcí a prasiat. Namiesto toho, aby ich lovili, naučili sa ich chovať. Práve tieto živočíšne druhy boli vhodnými kandidátmi na skrotenie, lebo všetky sú bylinožravé a preto nebolo náročné ich kŕmiť. Okrem toho žijú v stádach a ľahko nasledujú človeka. Predstavte si, že zo všetkých druhov veľkých cicavcov žijúcich na Zemi sa len šestnásť druhov podriadi človeku. A štyri druhy zvierat, ktoré je možné domestikovať, žili práve v Mezopotámii. Vďaka priaznivým klimatickým podmienkam, vhodným druhom rastlín a zvierat sa v Mezopotámii začala cesta ľudstva k poľnohospodárstvu, ktoré je kľúčovým faktorom rozvoja budúcich civilizácií.

Ďalším dôležitým faktorom s výrazným vplyvom na poľnohospodárstvo a mnohé civilizácie bol riečny systém. Mezopotámia spĺňala aj tento predpoklad. Mala rieky Eufrat a Tigris, ktoré ľudia využili na vytvorenie prvých zavlažovacích kanálov na zvýšenie úrody. Prvýkrát v histórii majú ľudia nadbytok jedla a môžu sa venovať výrobe nových vecí ako napríklad hlinených nádob či pálených tehál. Inými slovami, ľudia sa môžu špecializovať. Objavujú sa profesie ako hrnčiarstvo, staviteľstvo, výrobcovia nástrojov, kopáči zavlažovacích kanálov a podobne.

Začínajú vznikať prvé mestské osídlenia. V Sumere (oblasť v južnej Mezopotámii) je to mesto Ur. Čím viac ľudí sa zhromaždí v jednom centre a využíva energiu krajiny, tým komplexnejšia je ľudská spoločnosť a tým väčšia šanca pre vznik nových výziev. Ľudia musia vymyslieť aj to, ako zabrániť zločinu, ako riešiť spory alebo ako schvaľovať zákony. V roku 3 500 pred naším letopočtom sa prvýkrát objavuje vláda. Na brehoch rieky Tigris sa objavujú prvé mestské štáty tvoriace Sumer. Každému mestu vládne kráľ, elita kňazov, pisárov a vojakov. Títo muži stanovujú zákony, trestajú zločincov a zaisťujú poriadok. Táto stabilita a štruktúra napomáha rozvoju civilizácie. Elity však majú tendenciu svojich poddaných využívať a tak vzniká hierarchia: iní ľudia vládnu iným ľuďom. Na vrchole je vládnuca elita, pod ňou nasleduje vojenská trieda, potom roľníci a nakoniec otroci.

V tom čase sa tvoria civilizácie aj v iných kútoch sveta – v Egypte v údolí Nílu, v údolí rieky Indus v južnej Ázii, v povodí Veľkej žltej rieky na východe Číny –, väčšinou v povodí riek. Dôvod je jednoduchý: zavlažovanie je zatiaľ jediným riešením na zabezpečenie dostatku úrody. Ľudstvo však onedlho svoju závislosť na riekach prekoná. Dokáže totiž využiť silu chovaného dobytku na obrábanie pôdy, aby zvýšili jej úrodnosť. A tak sa človek sťahoval do oblastí, ktoré mohol vďaka sile dobytka obrábať. Je to doslova energetická revolúcia. Zapriahnutím koňa alebo vola človek svoju silu zväčší štyrikrát až osemkrát.

Civilizácia je tak oslobodená od riečnych údolí a začína sa šíriť. Vznikajú nové mestské štáty a prvé impériá.  Zjednotenie jednotlivých miest do impérií je ako spojenie skupiny samostatných počítačov. Znásobí to ich moc a zvýši výmenu tovaru, služieb, informácií a myšlienok. Veľké množstvo pracovnej sily zvládne zavlažiť viac pôdy, obchod sa môže šíriť po celej oblasti. S obchodom prichádza rozvoj písma, kultúry, umenia, vzdelanosti, výmena myšlienok a inovácií, čo je základom každej civilizácie.

Ktorá z daných možností je správnym pokračovaním vyjadrenia: Celý proces civilizácie sprevádza…

  1. … poľnohospodárstvo, zavlažovanie, mestá, hierarchia,
  2. … vznik štátov a impérií.

foto: pxhere.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie