Ako sa žije

v konzumnej spoločnosti

Sme súčasťou konzumnej spoločnosti. Každý z nás ju aktívne tvorí svojím správaním. Niekto viac a niekto menej. Čo vlastne znamená pojem konzumná spoločnosť? Označujeme ním spoločenstvo ľudí, ktorých životný štýl je postavený na neustálom a neuváženom konzumovaní produktov a využívaní služieb.

Ako-sa-zije-v-konzumnej-spolocnosti1

V minulosti bolo uspokojovanie potrieb ľudí zamerané na základné potreby. Ľudia sa snažili zabezpečiť si niečo k jedlu pre seba a svoje rodiny. Iba veľmi málo ľudí (hlavne vyššie postavených) malo pravidelne a bez väčšej námahy nadbytok všetkého, čo potrebovali. Zmena nastala v 19. storočí – v dobe priemyselnej revolúcie a tzv. industrializácie, ktorej súčasťou bol technologický pokrok. Vďaka nemu prestalo byť zabezpečenie základných potrieb (strava, bývanie) až také náročné a ľudia chceli mať stále viac nových vecí, ktoré im mali zlepšiť a skvalitniť život.

Je prirodzené, že v momente, keď človek pociťuje určitú potrebu, usiluje sa ju uspokojiť. Keď sme napríklad smädní, snažíme sa uhasiť túto potrebu príjmom vody. Zvýšená spotreba však neznamená automaticky aj lepší život. Neznamená viac šťastia, ani viac zdravia. Naopak, viac spotreby znamená viac starostí a viac stresov. Keď si napríklad kúpime nový mobil, hoci máme ešte stále funkčný ten pôvodný, musíme sa báť, aby nám obidva niekto neukradol. A sledovať reklamy, ako sa mobily vyvíjajú, aby sme držali krok s dobou a neboli napríklad spolužiakom na smiech. Málokto sa zamyslí nad tým, že pri výrobe mobilu sa spotrebuje veľké množstvo nerastných materiálov, či syntetických chemických látok. Výroba takýchto produktov má nepriaznivý dopad na životné prostredie, pretože všetko, čo sa niekedy vyprodukuje, skončí raz ako odpad. A málokto sa dnes zamýšľa nad tým, či v skutočnosti potrebuje nový mobil, keď jeho pôvodný stále funguje. Ako dlho sa dokážeš tešiť z nového mobilu ty?

Ako-sa-zije-v-konzumnej-spolocnosti2

Táto radosť z nových vecí väčšine ľudí nevydrží dlho, pretože o pol roka v reklame uvidia, že už sa dá kúpiť niečo nové. Napríklad nový mobil, ktorý má lepší fotoaparát, je vodeodolný alebo sa v ňom dajú použiť dve SIM karty naraz. Stále viac ľudí si uvedomuje, že viac vecí vo vlastníctve neznamená automaticky viac ich spokojnosti, pretože táto spokojnosť trvá len chvíľku a rýchlo sa stráca. Možno vám tiež práve napadla otázka: „Prečo by som nemal(a) chcieť nový mobil, keď sa mi páči a rodičia majú peniaze, aby mi ho kúpili? Problém konzumného života spočíva v tom, že rovnaké pocity by mohlo mať 7,5 miliardy ľudí, ktorí v súčasnosti žijú na našej Zemi. A Zem nemá schopnosť sa nafúknuť, aby naše narastajúce potreby dokázala uspokojiť. Tieto uspokojenia nemusia byť iba materiálne (nový mobil), alebo nehmotné (nový film v kine, ktorý chcem vidieť). Existujú potreby, ktoré musíme uspokojovať denne (príjem potravy, tekutín), avšak aj s tými niektorí ľudia dokážu plytvať. Sú aj potreby, ktoré sú skôr prejavom komfortu a niekedy až prehnanej snahy vyrovnať sa okoliu (nové šaty, kozmetika, či mobil).

Obrovské množstvo ľudí žijúcich na Zemi vyrába a spotrebúva čoraz viac tovarov a služieb, stále viac cestujeme a v porovnaní s generáciami našich pradedov žijeme dlhšie. To znamená, že za život spotrebujeme niekoľkonásobne viac tovaru a služieb ako oni. Samozrejme, nič nie je zadarmo. V rozprávkach ste sa určite stretli s magickou paličkou, ktorou rozprávkový tvor, najčastejšie víla, dokáže vyriešiť všetky problémy a splniť všetky želania. V konzumnej spoločnosti túto čarovnú vec, ktorá nám splní všetky želania, nahrádzajú peniaze. A keďže peniaze chce každý, chcú ich aj obchodníci. A spôsob, ako ľuďom povedať, že po niečom túžia, zabezpečuje reklama. Číha na ľudí na každom rohu ulice, ale tiež v časopisoch, v rádiu, v televízii, na internete, vo filmoch a podobne. Stáva sa tak hlavným šíriteľom konzumného spôsobu života.

Ako-sa-zije-v-konzumnej-spolocnosti3

Nemusí to však byť pravidlom a vždy máme na výber. Každý z nás má síce reálne potreby, ale tiež máme vlastný rozum a svoju vôľu. Každý z nás sa preto stáva zodpovedným za stav, v akom sa naša spoločnosť a naša Zem nachádza. Každý z nás vie, ktoré veci v skutočnosti potrebuje a ktoré sú iba túžbou po niečom, čo v nás vzbudzuje reklama. Tá sa nám snaží vsugerovať, že budeme šťastní len vtedy, keď si kúpime nový mobil, či nové auto. Naozaj to všetko potrebujeme? Zodpovedný človek si je vedomý následkov svojho konania. Stojí si za svojimi činmi a uvažuje o ich pozitívnom i negatívnom dopade ešte predtým, než ich uskutoční. Hodnoty, ktoré propaguje televízia a iné médiá, sa stávajú čímsi viac v porovnaní s tradične uznávanými hodnotami. Dnešný človek nerelaxuje prechádzkou s rodinou v prírode, ale pozeraním telky s najtenším displejom, ktorú si kúpil v akcii vďaka reklame. Využíva takýto človek svoj voľný čas zmysluplne? Výskumy dokazujú, že bez precítenia a znovuobjavenia vzťahu k prírode sa vytrácajú aj základné ľudské hodnoty a spoločnosť sa stáva čoraz viac konzumnou. Čo sa stane s generáciou detí, ktorá svoj voľný čas strávi pred televíziou alebo monitorom počítača plných reklamy? Nie je pre náš vývoj lepšie, aby sme tento čas trávili so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi v prírode?

branislav-kolena

„Každá cesta začína prvým krokom.“

 

Článok tvrdí, že :

  1. Dôsledky konzumnej spoločnosti môžeme zmierniť vlastným pričinením a uváženou konzumáciou produktov a služieb.
  2. Konzumná spoločnosť je prirodzená a nie je spojená s prípadnými problémami.

foto: wikimedia, pexels

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie