Nežní obri

Známy výraz „slon v porceláne“ znamená niečo, čo je očividné každému. Prečo? Neviem, možno preto, že slon, najväčšie suchozemské zviera planéty, nepatrí práve medzi obratné a šikovné zvieratá.

Nezni-obri1

Slon sa nedokáže rýchlo a bezpečne ukryť v prírode, ani uchrániť pred ľudským predátorom, čo môže spôsobiť jeho úpadok a vyhynutie. Hoci slon slúži človeku už vyše 2 000 rokov, jeho populácia sa postupne znižuje.

V súčasnosti poznáme tri žijúce druhy slonov, ktoré delíme do dvoch rodov. Do rodu Loxodonta patrí slon africký a pralesný, do rodu Elephas slon ázijský (indický). Pôvodne sa vyskytoval v Afrike, severne i južne od púšte Sahara, na Blízkom východe v Sýrii, na indickom subkontinente, v Číne a juhovýchodnej Ázii, kde je jeho populácia v dôsledku ničenia životného prostredia a pytliactva ohrozená.

Slon je jedným z najľahšie rozpoznateľných zvierat sveta: pre svoju veľkosť, vďaka chobotu, spojeniu hornej pery s nosom, a klom, premenenému páru rezákov. Ázijské a africké slony vykazujú viacero fyzických odlišností: ázijský je menší, chlpatejší a má plochejší chrbát ako africký. Kým pri afrických druhoch majú kly samce aj samice, z ázijských slonov ich má len samec.

Nezni-obri2

Práve kly sú dôvodom pytliactva a príčinou postupného vyhubenia slonov. Vysoká miera pytliactva pre slonovinu preto vedie k selektívnemu plodeniu slonov bez klov a dnes sa jedna tretina populácie slona afrického rodí bez klov. Keďže kly sú pre slona dôležité pri rôznych druhoch správania, vrátanie kŕmenia a párenia, ich vymiznutie by mohlo mať vážny a pravdepodobne škodlivý vplyv na životný štýl a samotné prežitie slonov.

Hoci samice a mladé slony sú veľmi spoločenské zvieratá žijúce v stádach, samec po dosiahnutí úplnej dospelosti vo veku 14 rokov uprednostňuje osamelejší spôsob života. Slonie stádo sa skladá z 5 – 15 príbuzných samíc. Stádo vedie najstaršia a najskúsenejšia samica.

Pri slonovi nie je jednoznačné, kedy došlo k jeho domestikácii. Podľa súčasných archeologických výskumov sú tromi najlepšími kandidátskymi oblasťami: Čína 1600 – 1100 pred naším letopočtom, staroveká Mezopotámia 2 500 pred naším letopočtom alebo civilizácia v údolí rieky Indus 3300 – 1300 pred naším letopočtom.

Podobne ako v dnešnej Ázii, slony mali aj v staroveku úlohu pri obradoch, v doprave, v poľnohospodárstve, ale aj na bojiskách. Vďaka svojej obrovskej veľkosti a sile boli slony tankami starovekých armád. Slonie jazdectvo síce nebolo také rýchle ako konské, ale malo devastačné následky na pešie a jazdecké pluky. Posledný zápis o vojnových slonoch pochádza z 19. storočia z oblasti Indočíny.

Nezni-obri3

Okrem funkcie vojnového vozidla a cirkusového herca má slon v dejinách ľudstva aj oveľa nešťastnejšiu úlohu. Je hlavným zdrojom slonoviny. Mäkká a priesvitná slonovina je ideálnym materiálom pre umelcov, ktorí ju premenili na nádherné sochy, basreliéfy, šperky a malé predmety, ako škatuľky, pečate a rôzne ozdoby. Okrem toho sa pred vynájdením plastov slonovina využívala na výrobu širokej škály predmetov, ako napríklad biliardové gule či klavírne klávesy. Hoci plasty a syntetická slonovina sú dnes každému prístupné, nelegálny trh so slonovinou aj naďalej pokračuje.

Zníženie slonej populácie spôsobilo, že Organizácia spojených národov v roku 1989 vydala zákaz predaja slonoviny. Tento zákaz však porušujú skupiny zločincov a pytliactvo neustále pokračuje. Okrem pytliactva slona ohrozuje aj miznutie jeho prirodzeného prostredia. Nárast ľudskej populácie vedie k výrubu lesov a zaberaniu pôdy. Je smutné, že na našej preplnenej planéte nie je dostatok miesta pre týchto nežných obrov.

Vedeli ste, že:

Slony sú inteligentné a učia sa veľmi rýchlo. Vďaka tejto schopnosti vystupujú v cirkusoch. Najslávnejším slonom bol slon Jumbo (1861 – 1885), ktorý ani dnes neupadol do zabudnutia: jeho meno získalo význam „nadmerná veľkosť“, ktorou sa pomenúva všeličo od ľudí až po Boeing 747.

lukas koncal _ rys

„Veľmi ma zaujíma elektrotechnika, ale nezapriem v sebe ani športovca.“

 

Hlavnou príčinou bezprostredného ohrozenia slona afrického v súčasnosti je:

  1. Pytliactvo a nelegálny obchod so slonovinou.
  2. Znečistenie životného prostredia.

foto: wikimedia, pixabay, newshour

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie