Lesné značky

Pri potulkách lesom môžeme vidieť rôzne značky. Poznáte ich? Viete aký majú význam? Ak nie, niektoré si vysvetlíme.

 

Dva biele pásy na kmeni stromu znamenajú, že strom stojí na hranici dvoch rôznych lesných porastov. Aby sa lesníci vyznali vo svojom lese, rozdeľujú si les na jednotlivé porasty, ktorým pridelia číselné označenie a na stromy na ich okrajoch namaľujú dva biele pruhy. Pruhy majú dĺžku 20 cm, šírku 4 cm, a je medzi nimi medzera široká 4 cm. Podobný význam majú stromy aj s jedným pruhom. Značenie je pomerne husté, väčšinou je vidieť od jednej značky na druhú. Toto označenie je pravidelne obnovované a vydrží niekoľko rokov.
Najkvalitnejšie stromy pre zber semena sú označené číslom medzi dvomi bielymi pruhmi. Kvalitné lesné porasty boli označované na okrajoch zeleným pruhom alebo krížikom. Ale tieto značky môžete vidieť už iba zriedkavo.
Rezervácia označená na mape zelenou čiarou je v teréne značená jedným červeným pruhom po celom obvode hraničných stromov. Ak uvidíte červené pruhy po obvode stromu vedzte, že tento strom stojí na okraji chráneného územia.
Dva žlté pruhy a medzi nimi číslo nájdete na veľmi dôležitých stromoch. Sú to stromy, ktoré sú veľmi zdravé a majú výborné vlastnosti. Lesníci ho vybrali ako rodiča pre pestovanie nových stromov a týmto rodičom sa hovorí stromy výberové.
Na stromoch bývajú aj trojpruhové turistické značky rôznych farieb, ktoré označujú turistické alebo náučné chodníky. Vo všeobecnosti majú červené, žlté, zelené alebo modré pruhy. ktoré sú umiestnené medzi bielymi. Tieto značky sú namaľované pozdĺž turistických ciest, ktoré nájdeme i na mapách. Náučné chodníky bývajú doplnené informačnými tabuľami o zaujímavostiach označeného územia a sú označené diagonálnym zeleným pruhom.
Farebne najpestrejšie sú značky, ktoré označujú plánovanú ťažbu v lese. Na označenie takýchto stromov slúžia veľké, výrazné signálne bodky. Sú to značky, ktoré urobia lesníci pre drevorubačov a pilčíkov, aby vedeli, ktoré stromy majú spíliť. Zvyčajne sa bodky umiestňujú nielen na časť stromu, ktorá bude spílená, ale aj na prízemnú časť alebo koreň, aby aj po odvezení kmeňa bolo na pni zrejmé, že strom bol predtým označený. Ak na spílenom strome nie je žiadna bodka, tak vedzte, že tento strom bol spílený nezákonne.
Značenie vyťažených stromov musí byť neprehliadnuteľné. Revírnici alebo lesníci, ktorí sa starajú o určené lesné územie, používajú na ich značenie rôzne farby. Každá z nich má iný význam a hovorí, či je vyťažené drevo určené na prebierku, na kôru alebo ako palivo pre ľudí. Farby sú ekologicky nezávadné a majú kratšiu životnosť. Pokiaľ stretnete človeka, ktorý má ruky od rôznych farieb, nejedná sa o sprejera, ale správcu lesa a určite nenatieral plot, ale označoval drevo na ťažbu.
Na zoťatých stromoch zložených pri ceste bývajú vyrazené alebo napísané čísla. Lesníci si takto zapisujú údaje o rozmeroch každého kusa dreva. Väčšinou nájdete na čele dve čísla pod sebou. Horné udáva dĺžku zoťatej časti kmeňa v metroch, spodné hrúbku tohto kmeňa v centimetroch, odmeranú na rozrezanej časti.
Ceduľka s červeným krížikom označuje miesto, ku ktorému je potrebné dopraviť zraneného človeka v prípade nehody v lese. Táto ceduľka má svoje špecifické číslo, ktoré je potrebné záchrannému vozidlu ohlásiť.
Každý les má majiteľa. Ak má les viac majiteľov, tak sa rozhranie označuje oranžovým štvorčekom.
V každom lese nájdete označené nielen stromy, ale aj omnoho viac zaujímavých či neznámych vecí. Napríklad pri rôznych prácach v lese, opravách ciest alebo pri odvoze dreva z lesa pracujú ľudia, ktorí les nepoznajú. Tieto značky im pomáhajú orientovať sa v rozľahlej spleti lesných cestičiek. Väčšina lesov, u nás doma i v zahraničí, má podobné značenie slúžiace pre orientáciu, prehľadnosť, evidenciu alebo plánovanie lesného hospodárstva.

Čítal si pozorne? Otestuj sa.

Článok nám hovorí o tom, že:

  • lesnícke značky slúžia len na orientáciu pre lesníkov
  • lesnícke značky slúžia pre lesníkov i pre turistov
„Mám rád potulky prírodou, na ktorých spoznávam zvieratá, rastliny, ľudí a pamiatky.“
foto: wikimedia
Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie