Cesta orlice Aničky

Sťahovavé vtáky sú poslami prichádzajúcej jari. Už na prelome februára a marca sa na oblohe objavia prvé škovránky poľné, drozdy trskotavé a drozdy obyčajné. O niekoľko týždňov ich nasledujú husy divé a sluky hôrne. Na prelome marca a apríla sa zjavia vzácni migranti: bocian biely a bocian čierny. Jedným zo vzácnych migrantov je aj orol krikľavý, ktorý preletí pri svojej ceste z južnej Afriky približne desaťtisíc kilometrov.

Orol krikľavý (Clanga pomarina) je dnes ohrozeným druhom, ktorému hrozí vyhynutie. V priebehu uplynulých pätnástich rokov sa jeho populácia na Slovensku znížila takmer o tretinu. Odhaduje sa, že u nás dnes hniezdi približne len 600 až 800 párov. Najväčším problémom tohto druhu je nešetrné hospodárenie v našich lesoch, intenzívne poľnohospodárstvo a výstavba priemyselných parkov, čím stráca územie vhodné pre lov. Rovnako veľkým problémom je aj nelegálny odstrel počas migrácie do Afriky, hlavne v krajinách ako Libanon a Sýria. Hrozbou pre tohto dravca sú aj kolízie s elektrickými vedeniami.

V roku 2011 bol na Slovensku spustený projekt, ktorý bol zameraný na ochranu tohto dravca. V rámci svojho výskumu umiestnili ornitológovia na telo orlice, ktorá dostala meno Anička, vysielačku, vďaka ktorej dokázali sledovať jej polohu. Svoj domov na Orave opustila v polovici septembra. V priebehu deviatich dní preletela cez Ukrajinu, Maďarsko, Rumunsko. Po prelete cez úžinu Bospor sa ocitla v Ázii a zamierila na juh Turecka. Toto územie je križovatkou sťahovavých vtákov, teda aj orlov krikľavých. Na dlhej púti na svoje zimoviská sa tu stretávajú orly zo západného Turecka s našimi orlami zo severu a orlami z východu. Tu už letia spoločne vo svojom migrujúcom koridore. Odtiaľ zamierila Anička už do Afriky. Preletela Egypt, Etiópiu, Sudán, Ugandu, až sa dostala na juh tohto kontinentu, kde strávila sedem mesiacov, kým sa vrátila späť na Slovensko. Preletela takmer desaťtisíc kilometrov v priebehu niekoľkých týždňov. Na trvalé zimovisko sa dostala v polovici decembra.

Cesta orlice Aničky zo Slovenska na juh Afriky je prvým zdokumentovaným prípadom migrácie slovenského orla. Hoci bol projekt ukončený už v roku 2015, za tento krátky čas sa ornitológom podarilo zistiť mnoho zaujímavých informácií o živote a migračných trasách orla krikľavého, ktoré pomôžu lepšej ochrane tohto druhu dravca.

Čo nevieš o orlovi krikľavom:

  • Hniezdi zvyčajne na stromoch, ale sú zdokumentované prípady, kedy si postavil hniezdo na zemi a v skalách.
  • Orol krikľavý je trochu väčší ako myšiak, od ktorého sa líši typickou orlovitou siluetou.
  • Prevládajúce sfarbenie je zemitohnedé, svetlejšie po chrbte a hlave, letky sú tmavšie a nadchvostové krovky belavé. Čím je orol starší, tým je belší.
  • Orol krikľavý je naším najrozšírenejším sťahovavým orlom.
  • Vzhľadom na spôsob lovu a druh koristi sa orol krikľavý v sokoliarstve nepoužíva.

V článku sa píše, že juh Turecka sa považuje za križovatku sťahovavých vtákov. Ktoré z daných tvrdení z toho vyplýva?

  1. Na juhu Turecka sa stretávajú orly zo západu, severu a východu, potom spoločne letia do Afriky.
  2. Na juhu Turecka sa stretávajú všetky vtáky z celej Európy a odtiaľ potom každý z nich migruje na svoje zimoviská, ktoré sa nachádzajú vo východnej Európe.

foto: publicdomainpictures.net, flickr.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie