Migrácia a ľudské

dejiny

Ani netušíme, ako migrácia zvierat, či ľudí dokázala ovplyvniť ľudské dejiny. Vďaka nej sa šírili nové kultúrne informácie, vedomosti, písmo, prvé poľnohospodárstvo, výroba keramiky na hrnčiarskom kruhu, nové nástroje ale aj zbrane. Migrácia ovplyvnila všetky ľudské kultúry. Prečo?

Určite ste už zažili tú nutkavú túžbu zistiť, čo sa deje „za siedmimi horami a za siedmimi morami“, alebo čo sa skrýva vo vesmíre. Verte, táto túžba je odjakživa súčasťou ľudskej identity a úspechu. Spoznávať svoje blízke okolie i ďaleké krajiny.

Počas vývoja ľudskej civilizácie človek postupne prenikol všade – po súši i po mori. „Veď je to hotové bláznovstvo, vyplávať na more, keď neviete, čo je na druhej strane“, znelo z úst mnohých ľudí v minulosti pri pohľade na dobrodružné typy ľudí. A predstavte si, že dnes lietame na Mars. A nikdy sa nezastavíme.

Zaujímavým príkladom je príbeh britského moreplavca a lodného kapitána Jamesa Cooka. Pri svojom pobyte na Tahiti dostal od polynézskeho kňaza úžasný dar – mapu –, ktorá ako zachytávala všetky hlavné ostrovy južného Tichomoria. Zem neznáma i fantastická.

Niektoré správy tvrdia, že kňaz nakreslil mapu na papier, iní tvrdia, že ju popísal vlastnými slovami. Isté je, že táto mapa bola pre Cooka pokladom, vďaka ktorému získal predstavu o mori a ostrovoch v južnom Tichomorí. Mapa zachytávala ostrovy v oblasti s priemerom 5 000 kilometrov.

A ešte zvláštnejší bol fakt, že tento kňaz menom Tupaia dostal možnosť navigovať Cookovu loď. Udivil celú posádku, vrátane kapitána, keď dokázal bez použitia kompasu, mapy, hodín alebo sextantu viesť loď v bezpečí od jedného súostrovia k druhému. A to nebolo všetko. Dokonca dokázal v ktorúkoľvek dennú či nočnú dobu, za jasného alebo zamračeného počasia ukázať správny smer k Tahiti.

Cook ako jediný z európskych cestovateľov chápal, čo znamenali Tupaiaove schopnosti. Obyvatelia ostrovov v južnom Tichomorí boli príslúšníkmi jediného národa a pred dávnymi rokmi, skôr ako sa Británia stala Britániou, preskúmali, osídlili a zmapovali tento obrovský oceán bez jediného navigačného prístroja, ktoré Cook považoval za nevyhnutné, a od tej doby nosili mapu oceánu v hlavách.

O dvesto rokov neskôr dala celosvetová sieť genetikov, ktorí na základe analýzy DNA sledujú migrácie moderných ľudí, Cookovi za pravdu. Tupaiaovi predkovia kolonizovali Tichomorie pred 2 300 rokmi. Ich neuveriteľná migrácia cez Pacifik bola pokračovaním dlhej púte na východ, ktorá začala v Afrike pred 70 000 rokmi. Cook sa znovu vydal na západ a nadviazal tak na cesty svojich predkov, ktorí odišli z Afriky približne v rovnakú dobu ako Tupaiaovi predkovia. Svojim stretnutím uzavreli Cook a Tupaia kruh a dokončili cestu, na ktorú sa ich predkovia spoločne vybrali pred tisíckami rokov.

Večná túžba po cestovaní ľudstvo nikdy neopustila. Ľudia boli a sú i naďalej posadnutí túžbou zapĺňať biele miesta na mapách, dostať sa k najvzdialenejším pólom, na najvyššie vrcholky hôr, do najhlbších miest oceánov a do nekonečných diaľok vesmíru. Plávali do najzapadnutejších miest našej planéty a potom sa vzniesli do vesmíru. Dnes skúmame Mars, zemské hlbiny, morské priekopy. Ľudstvo sníva o tom, že raz vyšle ľudskú posádku na Mars a niektorí vizionári dokonca hovoria o vyslaní kozmickej lode k najbližšej hviezde.

O tom, že to raz bude možné, dosvedčuje aj fakt, že pred 12 000 rokmi prišli prví ľudia z Afriky do Patagónie. Bola to ich najvzdialenejšia zastávka na ich ceste. Určite cestou prekonali množstvo nástrah, radostí i starostí. Nepokoj, ktorý ich viedol až na koniec sveta, dnes ženie novodobých prieskumníkov do neznáma. V každom okamihu ľudskej histórie to funguje rovnako. Nadšení ľudia, pokroky v technológiách a nové možnosti otvárajú cestu za novými možnosťami a poznaním. Títo ľudia sú ochotní riskovať a vždy hľadať nové veci. Hoci nie každý z nás pociťuje rovnakú túžbu cestovať či plaviť sa nekonečným oceánom alebo sa predierať nehostinnou džungľou, napriek tomu sme dostatočne zvedaví na to, aby sme podporovali takýchto ľudí a zvedavo očakávali ich návrat a správy z výpravy.

Žiaden iný cicavec necestuje tak, ako človek. Prekračujeme hranice, tlačíme sa na nové územia dokonca aj vtedy, keď máme dostatočné zdroje tam, kde sme. Zvieratá to nerobia. Veď inak by sme sa nikdy nerozšírili po celom svete. V priebehu 50 000 rokov sme prenikli všade. Prečo?

Možno to raz zistíte vy. Možno z vás budú vedci alebo cestovatelia, ktorí nájdu odpoveď na opakujúce sa PREČO?

Ktoré z týchto tvrdení vyplýva z textu?

  1. Prví ľudia začali migrovať z Afriky.
  2. Prví ľudia začali migrovať z Južného Tichomoria.

foto: pixabay.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie