Migrácia

Uháňajúce stádo pakoňov, kŕdeľ letiacich vtákov alebo losos zápasiaci so speneným prúdom vody – to všetko sú pádne dôkazy, že živočíchy majú veľkú schopnosť pohybu. A práve pohyb určuje aj spôsob života mnohých druhov.

Takmer každý živočích sa stretáva s problémami: nedostatok potravy, premnoženie, prirodzení nepriatelia či zničenie životného prostredia. Neraz je najlepším riešením odsťahovanie sa na vhodnejšie miesto. Existujú tri typy pohybu: bežný, potulný a migračný. Za bežný pohyb považujeme pohyb v obmedzenom prostredí. Potulnými živočíchmi nazývame tie, ktoré vedú kočovný život vyvolaný potrebou nájsť potravu. Pre potulný pohyb je charakteristická pravidelnosť (losy). Tretím typom je migrácia (sťahovanie alebo ťah), je to pravidelný pohyb smerujúci tam a späť, s uzatvoreným cyklom. Patria k nemu veľmi rozmanité typy správania. Napríklad niektorí vtáci hniezdia za severným polárnym kruhom a prezimujú južne od rovníku. Iné druhy sa sťahujú len o niekoľko sto kilometrov. Niektoré jedince migrujú niekoľkokrát za život, iné len jedenkrát. Veľmi zaujímavý život má napríklad úhor riečny. Ako mladá larva pláva proti prúdu rieky a za niekoľko rokov sa vracia späť do mora, kde sa rozmnožuje a nakoniec aj zahynie.

Ako vzniká migrácia?
Šírenie, potulky alebo sťahovanie sú vyvolané potrebou získania potravy, nástupom obdobia rozmnožovania alebo konkurenciou o priestor. Keď napríklad stádo pakoňov zdvojnásobí svoj počet, musí stádo hľadať potravu na čoraz väčšej ploche. Na miestach, kde je obdobie vegetácie časovo ohraničené, hovoríme o sezónnej migrácii zvierat. Pravidelné migrácie nevznikli naraz. Sú výsledkom pohybov mnohých generácií. Tie živočíchy, ktoré sa vydali nesprávnym smerom, pravdepodobne zahynuli. Ostatné sa vydali správnym smerom, prežili a vrátili sa s potomstvom. Zo začiatku nemuseli prekonávať veľké vzdialenosti, išli len tak ďaleko, až kým nenašli neobsadené územie. Každoročne opakované presuny sa stali zvykom, z ktorého sa nakoniec vyvinul základný inštinkt celej populácie.

Migrácia sa pravdepodobne vyvíjala postupne, podľa pozvoľných zmien podnebia, akými bol napríklad ústup ľadovcov. Ako ľadovec ustupoval, čoraz väčšia časť pevniny sa stávala vhodnou pre život a rozmnožovanie. Napriek nebezpečenstvu a ohrozeniu vlastného života absolvujú mnohé druhy náročnú migráciu rok čo rok.

Vedeli ste, že?

  • Babôčka bodliaková je zvláštny migrant. Niekoľko rokov za sebou v obrovských húfoch tiahne na sever zo svojich zimovísk v severoamerických, alebo afrických púšťach. Niekedy presun týchto motýľov prakticky nevidieť. Túto anomáliu spôsobujú masívne dažde, ktoré zabezpečujú dostatok potravy.
  • Pred osídlením Severnej Ameriky sa americké bizóny dvakrát za rok sťahovali z Kanady do Mexika a späť.

Ktoré z nasledovných tvrdení vyplýva z textu?

  1. Pokiaľ by živočíchy zotrvali na jednom mieste celý rok, určite by neprežili neľútostnú zimu či obdobie sucha.
  2. Pre veľké nebezpečenstvo a ohrozenie vlastného života mnohé druhy svoje náročné migrácie absolvujú raz za dva roky.

foto: pixabay.com, pxhere.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie