Nie je migrácia

ako migrácia

V predchádzajúcich článkoch sme písali o migrácii zvierat. Zamysleli ste sa niekedy aj nad tým, že nie je migrácia ako migrácia? Rozumiete pojmu migrácia a významu slova migrant?

Z mnohých článkov, ktoré ste si prečítali, ste iste vydedukovali, že migrácia predstavuje sťahovanie. A verte, či nie, existuje aj Migračný slovník Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Migráciu v ľudskej spoločnosti definujeme ako dianie, proces pohybu či sťahovania sa cez hranice štátov alebo vnútri štátu. Podľa IOM ide o populačný pohyb zahŕňajúci akékoľvek sťahovanie bez ohľadu na jeho dĺžku, zloženie alebo dôvody presunu. Pojem zahŕňa aj nedobrovoľné sťahovanie utečencov, presídlencov a ekonomických migrantov.

Čo je migrácia?
Migrácia je proces, pri ktorom ľudia opúšťajú svoje domovy. Ak odchádzajú natrvalo alebo na určitú dobu (3 až viac rokov a to nie za účelom dovolenky, návštevy, vzdelávania a pod.) do zahraničia hovoríme o zahraničnej migrácii. Ak ľudia zostávajú na území svojej krajiny, napríklad za účelom trvalej alebo prechodnej zmeny pobytu, hovoríme o vnútornej migrácii. Aby to nebolo také jednoduché, migráciu rozdeľujeme ešte na dobrovoľnú, nútenú, legálnu a nelegálnu.

Dobrovoľná migrácia je slobodný pohyb osôb alebo skupín osôb, napríklad s cieľom podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny, štúdia, či sezónnych prác. Naopak, ak ste donútený opustiť svoju krajinu napríklad z dôvodu vojnového konfliktu, prírodných katastrof, závažných existenčných problémov, alebo inej krízovej situácie, vtedy hovoríme o nútenej migrácii. Ak ľudia migrujú nedobrovoľne, majú na základe medzinárodného práva možnosť žiadať v inej krajine poskytnutie medzinárodnej ochrany – azyl.

Predstavte si, že máte platný cestovný doklad, vízum a oprávnenie na pobyt v inej krajine. Opustíte svoju vlasť a prekročíte hranice inej krajiny. Tak sa zaradíte medzi legálnych migrantov. Ale ak by ste nemali platné doklady, alebo iné povolenie, dávate sa na chodníčky nelegálnej migrácie.

Kto je migrant?
Ako isto tušíte, migrant je osoba lebo skupina osôb, ktorí z rôznych dôvodov opúšťajú svoje domovy. Chcú sa usadiť v inej krajine, najčastejšie z dôvodu hľadania lepšieho života. Migrantom sa môže stať ktokoľvek: ľudia rôzneho veku, pohlavia, vzdelania, alebo náboženského presvedčenia. Turisti nie sú z časového hľadiska považovaní za migrantov. Medzinárodným migrantom je osoba, ktorá sa sťahuje do inej krajiny s cieľom usadiť sa v nej dočasne alebo natrvalo.

Kto je nútený migrant?
Núteným migrantom je osoba, ktorá sa stala napríklad obeťou obchodovania s ľuďmi.

Kto je utečenec?
Ak by ste museli svoj domov opustiť z dôvodu ozbrojeného konfliktu, ohrozenia vášho života kvôli zlej politickej situácii alebo vojne, stáva sa z vás utečenec. Pozor, nie každý migrant je utečenec. Tu platí jeden z najnákladnejších právnych princípov a to, že by ste nemali byť vyhnaní alebo vrátení do situácie, v ktorej by bol váš život alebo sloboda opäť v ohrození. Ako každý utečenec by ste mali svoje práva, ale aj povinnosti, ktoré definuje Dohovor OSN o právnom postavení utečenca.

Prečo ľudia migrujú alebo čo je ekonomická migrácia?
Ľudia väčšinou migrujú za lepšou prácou, lepším vzdelaním alebo lepšou ekonomickou situáciou, ktorú poskytuje iná, prijímajúca krajina. Niekedy ľudia migrujú aj z dôvodu zvýšenia populácie vo vlastnej krajine. Ekonomická migrácia je vlastne odchod ľudí za prácou s cieľom zvýšiť si kvalitu života po sociálnej a ekonomickej stránke.

Aký je rozdiel medzi cudzincom a migrantom?
Cudzinec je osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale žije na jej území. Je to štátny príslušník iného štátu. Je ním napríklad študent, podnikateľ alebo zamestnanec firmy. Cudzinci sa môžu stať občanmi po splnení určitých podmienok. Migrant je jedinec, ktorí síce tiež nie je štátnym občanom danej krajiny, a teda je tiež cudzincom, ale na rozdiel od „bežného“ cudzinca sa presúva z jedného miesta na druhé bez ohľadu na okolnosti a motiváciu.

Migrácia ľudí nie je fenoménom len súčasnosti. Ľudia migrovali počas celej svojej histórie. S migráciou sú spojené dejiny všetkých kontinentov, vrátane Slovenska. Migrovali nielen jedinci, ale aj celé populácie či národy. Avšak v dôsledku príchodu mimoriadne vysokého počtu migrantov v priebehu krátkeho času môže dôjsť k takzvanej migračnej kríze. Jednotlivé krajiny vtedy reagujú rôzne. Buď odmietnu prijímať ďalších utečencov a migrantov, zablokujú svoje hranice alebo zavedú kontroly na svojich vnútorných  hraniciach (krajiny Schnengenskej dohody). Štáty sa teda snažia regulovať migráciu rozličnými spôsobmi s cieľom využiť jej pozitívne dopady – šírenie poznatkov a inovácií, a naopak zabrániť jej negatívnym dopadom, akým je neraz komplikované začleňovanie migrantov do spoločnosti.

Vedeli ste, že?

  • Dňa 20. júna si pripomíname Svetový deň utečencov. Prvýkrát si ho svet pripomenul z rozhodnutia Valného zhromaždenia OSN v roku 2001.
  • V Ženeve bol 28. júla 1951 schválený Dohovor OSN o právnom postavení utečenca.
  • Na území Slovenska bolo vlani 2 706 nelegálnych migrantov. Počet ľudí, ktorí sa v roku 2017 neoprávnene pokúsili prekročiť slovenskú štátnu hranicu, bolo 248.
  • Podľa Úradu OSN pre utečencov (UNHCR) počet ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoj domov alebo vlasť kvôli vojnovým konfliktom, v dôsledku hladu či prírodným katastrofám, dosiahol v roku 2016 vo svete rekordných 65,6 milióna. Údaj za rok 2017 bude zverejnený 20. júna (Svetový deň utečencov).

Ktoré z daných tvrdení vyplýva z textu?

  1. Migrant opúšťa svoju krajinu dobrovoľne a môže sa do nej vrátiť, utečenec je nútený svoju krajinu opustiť a nemôže sa do nej vrátiť.
  2. Migrant je nútený svoju krajinu opustiť a nemôže sa do nej vrátiť, utečenec opúšťa svoju krajinu dobrovoľne a tiež sa nemôže do nej vrátiť.

foto: pixabay.com, freegreatpicture.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie