Oskár Ferianc

Prírodovedec Oskár Ferianc sa narodil 8. júla 1905 v Cerove, okres Krupina. Už od detstva sa zaujímal o prírodu a z nej predovšetkým o vtáctvo, z ktorého mu najviac učarovali holuby.

Základnú a strednú školu absolvoval v Banskej Štiavnici. Túžba po poznaní tajomstiev prírody ho priviedla k štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po návrate na Slovensko v roku 1931 pôsobil ako stredoškolský profesor v Rimavskej Sobote, vo Zvolene a v Turčianskych Tepliciach. Neustále sa venoval svojmu koníčku – zoológii a ornitológii. Túžba po zdokonaľovaní sa ho opäť priviedla na univerzitu. V roku 1940 nastúpil na Prírodovedeckú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave, dnes známu ako Univerzita Komenského. O tri roky neskôr ho na tejto univerzite vymenovali za prvého profesora zoológie.

Oskár Ferianc je autorom viac ako 140 odborných a popularizačných publikácií (napr. Stavovce Slovenska, Vtáky Slovenska 1, Vtáky Slovenska 2, Chov holubov). Má veľkú zásluhu na zachovaní slovenskej zoologickej terminológie. Zostavil zoznam slovenských názvov vtákov, ktorý vyšiel knižne ako Slovenské názvoslovie vtákov a podieľal sa na vytvorení súhrnu slovenských mien hmyzu, pod názvom Slovenské mená hmyzu.

V roku 1957 sa stal zakladateľom a zároveň riaditeľom Zoologického ústavu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Vďaka vedeckej práci tohto ústavu došlo k výraznému rozvoju poznatkov v problematike zoologického výskumu.

Oskár Ferianc neskôr pôsobil na Univerzite Komenského ako dekan a prodekan, ako aktívny člen vedeckých rád Československej akadémie vied a Karlovej univerzity v Prahe, predseda Komisie pre slovenské zoologické názvoslovie, či ako člen Sekcie medzinárodného výboru pre ochranu vtáctva. Za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť bol odmenený cenou mesta Bratislava, pamätnými univerzitnými medailami, či zlatým odznakom Zväzu chovateľov drobných hospodárskych zvierat.

Zomrel 16. júla 1987 v Bratislave. Význam jeho práce si každoročne pripomínajú zoológovia organizovaním vedeckého odborného podujatia – kongresu Zoológia, známeho pod označením Feriancove dni. Vychoval celú generáciu zoológov, z ktorých mnohí sú dnes vynikajúcimi odborníkmi.

Monika-Pjechova

foto: https://fns.uniba.sk/uploads/pics/1947ferianc.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie