Vynálezca

bez peňazí

Ján Bahýľ, v matrike zapísaný ako Johann Bahily a v literatúre uvádzaný aj ako Bahily János, sa narodil 25. mája 1856 v roľníckej rodine vo Zvolenskej Slatine. Po základnej škole v rodisku vyštudoval Banskú akadémiu v Banskej Štiavnici, kde vynikal najmä v technickom kreslení, a následne vojenskú akadémiu vo Viedni.

Ján Bahýľ sa popri vojenskej službe vďaka mimoriadnemu technickému nadaniu venoval zlepšovaniu technických a konštrukčných námetov pre uhorskú armádu. Tá však jeho vynálezy finančne nepodporovala, takže peniaze na niektoré patenty si našetril sám, a ďalšie získal predajom svojich vynálezov ruskej armáde (parný tank).

Jeho najväčším koníčkom bola vzduchoplavebná technika. V roku 1894 vypracoval návrh konštrukcie helikoptéry poháňanej ľudskou silou, ktorá bola kombináciou bicykla a vrtuľníka. Pri testovaní rýchlo pochopil, že samotná ľudská sila nebude postačovať na to, aby sa vrtuľník odpútal od zeme a vzlietol. Od tejto myšlienky bol už iba krok k vynájdeniu konštrukcie vrtuľníka s dvoma stupňami štvorlistových ružíc s motorickým benzínovým pohonom.

V roku 1901 predstavil svoj vylepšený vrtuľník, ktorý nazval AVION. Tento stroj sa však dokázal vzniesť iba do malej výšky (0,5 metra). O 4 roky neskôr sa na novom zdokonalenom prototype osobne vzniesol v Bratislave do výšky 4 metrov a preletel vzdialenosť 1,5 km. Kostra vrtuľníka bola 6,5 metra dlhá, vyrobená z kovových rúrok a vážila iba 50 kg. Rotorové listy nad sebou umiestnených protichodných vrtúľ pripomínali veľké vejáre. Vyrobené boli z drôtu obtiahnutého plátnom. Bahýľovi sa však nepodarilo získať ďalšie peniaze na rozvoj a výrobu vrtuľníka a tak je tento vynález často pripisovaný Francúzom Brequetovi a Cornuovi.

Ján Bahýľ však získal celkovo 17 patentov, medzi inými na zariadenie pre spájanie vagónov, na vynález výťahu na bratislavskom hrade, na prvý automobil s benzínovým pohonom na Slovensku či na vložku do kachlí na lepšie využitie paliva. Podobne ako na nápady iných slovenských vynálezcov sa časom celkom zabudlo aj na Bahýľove vynálezy. Ján Bahýľ zomrel ako 58-ročný 13. marca 1915. Pochovaný je v Bratislave pod náhrobkom, ktorý si sám navrhol.

branislav-kolena

foto: wikimedia.org

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie