Biológ

samouk

František Jozef Turček sa narodil v roku 1915 v Bádiciach pri Nitre. Bol to ekológ a zoológ, zakladateľ aplikovanej vertebratológie, priekopník ekológie, vedec európskeho významu. Je považovaný za „prvého slovenského ekológa“ a „najznámejšieho slovenského zoológa v zahraničí“. Zomrel v roku 1977 v Banskej Štiavnici.

Štúdium na strednej škole neukončil, napriek tomu sa vypracoval na svetovo uznávaného a rešpektovaného vedca. Po škole odišiel rovno do lesníckej praxe. Z lesníka a poľovníka sa postupne stal výskumníkom-ekológom, ktorý skúmal vzájomné vzťahy druhov a ich populácií v prírodných spoločenstvách. Bez odborného vzdelania sa postupne vypracoval z amatérskeho ornitológa až na vedca mimoriadneho významu. Pomáhala mu pritom nesmierna pracovitosť, zanietenosť, intelekt a zdravé sebavedomie. Už v počiatkoch svojej kariéry výskumníka sa sám zdokonaľoval v nových vedných odboroch ako biológia produkcie, biocenotika, zoosociológia, kvantitatívna ekológia.

Venoval sa ochrane lesov v celom rozsahu. Zaviedol nové metódy kontroly a ochrany pred škodcami lesa, presadzoval tímový charakter práce rôznych odborníkov, ekologické chápanie súvislostí medzi poľovnou zverou a prírodným prostredím. Zakladal rezervácie, ktorých cieľom malo byť zachovanie pôvodného druhového zloženia veľkých cicavcov. Zaoberal sa vzťahmi organizmov a životného prostredia. Najpodrobnejšie sa venoval drobným hlodavcom a vtákom významným pre ochranu lesa. Počas jeho pôsobenia v lesníckom výskume bol hlavnou témou väčšiny jeho prác ekologický vzťah živočíchov k drevinám. Už v mladosti publikoval v lesníckych a poľovníckych časopisoch, pretože ekologické vtedy ešte neexistoovali. Jeho publikačná činnosť bola pozoruhodná. Napísal 13 kníh a viac ako 450 článkov (nielen do československých, ale aj do nemeckých, maďarských, švédskych, britských, amerických, indických a japonských časopisov). Veľkú časť pracovného života strávil vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva v Banskej Štiavnici a neskôr v Slovenskej akadémii vied.

Podľa odborníkov je František Jozef Turček zakladateľom slovenskej ekológie, pretože ako prvý sa zaoberal ekologickým výskumom živočíchov a spoločenstiev. Rozvíjal teóriu pevnosti siete vzťahov. Neštudoval prírodné jednotlivosti (strom, vták, cicavec), ale súvislosti medzi nimi. Uvedomoval si, že na jeden strom sú naviazané stovky iných rastlinných či živočíšnych druhov, a tak si kládol otázku: Čo sa stane, ak odstránime strom?

Monika Pjechová, Branislav Kolena

foto: DennikN.sk

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie