Delenie

TRIZ – Princíp č.1

Krájač na chlieb, predstavený v článku „Krájaný chlieb“, je príkladom princípu delenia – namiesto noža s jednou čepeľou máme k dispozícii množstvo menších čepelí, ktoré nakrájajú pri jednom reze viac kúskov chleba.

Definícia princípu Delenia
Niektoré predmety sú výkonnejšie, pevnejšie či lepšie použiteľné, ak sa rozdelia na viacero menších častí. Tieto časti môžu byť výzorovo rovnaké alebo veľmi podobné, základným pravidlom však je, že všetky časti musia mať rovnakú funkciu. Práve väčší počet menších častí zabezpečí lepšiu efektívnosť alebo poskytne väčší úžitok, ako by dosiahol veľký predmet zložený len z jedného kusa.

Princíp Delenia môžeme technicky zrealizovať tromi spôsobmi:

1. rozdelením objektu na niekoľko nezávislých častí – všetky časti majú rovnakú funkciu, môžu mať inú veľkosť, jednotlivé diely môžeme rozoberať alebo odnímať a tak aj ľahšie prenášať alebo skladovať:

 • policová skriňa – každá polica slúži ako úložný priestor. Police si môžeme poskladať do rôznych veľkostí podľa toho, ako nám to najviac vyhovuje. Vhodným rozmiestnením políc efektívnejšie využijeme priestor a do skrine tak uložíme viac vecí,
 • papiere v krúžkovom zakladači (karisbloku), trhací poznámkový blok – ak by sme nosili obrovský zošit, do ktorého by sme si zapisovali všetky poznámky a pripomienky, asi by sme sa v ňom časom stratili. Nehovoriac o tom, že by to bolo značne nepraktické. Lepšou variantou sú malé trhacie poznámkové bloky alebo karisbloky, v ktorých máme založené len aktuálne veci.

2. rozdelením objektu na oddiely / prvky – všetky časti majú rovnakú funkciu, môžu mať inú veľkosť, jednotlivé diely môžeme využívať naraz alebo jednotlivo:

 • prepravka na fľaše – každá fľaša má v prepravke svoj vlastný priestor. Fľaše stoja pevne a pri preprave sa nerozbijú. Pokiaľ by sme fľaše uložili do obyčajnej debničky, fľaše by udierali jedna do druhej a mohli by sa rozbiť. Takže rozdelenie objektu (debničky) na viac rovnakých častí (malé oddiely) zabezpečí jednoduchšie a bezpečnejšie prenášanie fliaš,
 • sprchová hlavica – namiesto jedného silného prúdu vody z hadice na nás strieka niekoľko jemnejších prúdov, ľahšie sa umývame a zároveň je to aj ekologickejšie,
 • viac-čepeľový nôž, nožnice alebo žiletka – jedným rezom nakrájame alebo nastriháme viac kúskov, respektíve jedným ťahom sa dôkladnejšie oholíme,
 • ďalšie príklady – nádobka na ľad, viacizbový byt, viac-piestový motor, …

3. rozdelením zaťaženia na viac menších dielov/prvkov – všetky časti majú rovnakú funkciu, môžu mať inú veľkosť, väčšina dielov/prvkov však musí byť funkčná alebo využitá:

 • bublinková fólia – namiesto jednej veľkej bubliny máme k dispozícii niekoľko malých. Ak by veľká bublina praskla, fólia by stratila svoj ochranný význam. Ak však praskne zopár malých bublín, fólia je stále účinná,
 • podvozok s viacerými kolesami – namiesto štyroch kolies majú niektoré automobily 6, 8 alebo viac kolies. Automobil je tak stabilnejší a vie sa pohybovať aj v náročnejšom teréne,
 • ďalšie príklady – dátový prenos v rámci počítačovej siete (prenos dát je medzi počítačmi rozdelený do menších blokov, čím sa celkový prenos zrýchli), zaradenie viacerých veterných turbín do jednej veternej elektrárne (ak sa jedna turbína pokazí, elektráreň je stále funkčná), …

Ak chcete mať istotu, že pri svojom vynáleze uplatňujete princíp delenia, položte si nasledovné otázky:

 • Dokážete jednoznačne určiť každú časť, oddiel alebo prvok skúmaného predmetu?
 • Je lepšie alebo užitočnejšie, ak je predmet rozdelený na viacero menších častí, oddielov alebo prvkov?
 • Plní každá časť, oddiel alebo prvok rovnakú funkciu?

foto: wikimedia.org

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie