Ochrana pralesa

na Slovensku

Pralesy súčasného Slovenska boli pre jeho obyvateľov odjakživa mýtickým a tajuplným miestom. Ich mohutnosť pôsobila na ľudí mysticky a vzbudzovala rešpekt. Boli opradené rôznymi mýtmi, záhadami a čarami, mystickými bytosťami – vílami, bludičkami, vlkolakmi, trpaslíkmi či duchmi. To pralesom zabezpečovalo prirodzenú ochranu.

S pribúdajúcimi storočiami sa však ani naše pralesy nevyhli postupnej devastácii. Prvá vlna devastácie začala kolonizáciou a následným budovaním hradísk, kláštorov, baníckych osád a samôt uhliarov. Našťastie v tej dobe v pralesoch existovali posvätné háje venované pohanským božstvám, a preto boli tieto časti pralesov nedotknuteľné. Tak ako obyvatelia dažďových pralesov, aj tunajší ľud šetril pralesy, lebo v nich nachádzal značnú časť svojej obživy a necítil potrebu nadmerne rúbať drevo.

Pralesy chránili aj vlastnícke nároky panovníkov. Pre veľmožov mala zverina väčší význam ako drevo, preto mali na rozsiahlych územiach lovecké revíry. Zásahy nepovolaných v týchto územiach boli spravidla prísne, až kruto postihované.

Pralesy mali aj svoj vojenský význam, čo bolo tiež motívom ich ochrany. Nepreniknuteľný prales totiž chránil hranice kráľovstva pred vpádom nepriateľov a vytváral takzvané „pohraničné hvozdy“.

Pohromou pre prales bola banícka činnosť. Stromy padali jeden za druhým. Až v roku 1770 bol na Slovensku vydaný Tereziánsky lesný poriadok pod názvom „Porádek hor, aneb lesuw zachowánj“, ktorý zabránil ďalšiemu drancovaniu lesov.

V 18. storočí sa módnym hitom postupne stával návrat k prírode, čím sa rozšíril sentimentálne romantický motív ochrany neporušených častí prírody. Napríklad šľachtic a filozof Jiří František August Buquoy de Longueval dňa 28. augusta 1838 zriadil v Novohradských horách dve prírodné rezervácie – Žofínsky prales a Hojná voda. Tieto chránené územia patria medzi najstaršie v Európe. Postupne sa k nim pridal Badínsky prales a Dobročský prales.

V súčasnosti je ochrana našich pralesov daná zákonom a zdôraznená aj viacerými medzinárodnými dohovormi – Dohovor o biologickej diverzite, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a Karpatský dohovor.

Pevne verím, že tieto zákony, dohovory a prirodzená úcta človeka dokáže zbytky našich pralesov ochrániť. Veď zachovanie pralesov a ich zvyškov má nenahraditeľný význam z hľadiska ochrany biodiverzity, vedeckého výskumu, ale aj z kultúrno-spoločenského pohľadu. Niektoré slovenské pralesy sú zároveň prírodným dedičstvom zapísaným do UNESCO.

Slovenské pralesy:

  • Badínský prales, Kremnické vrchy, Banskobystrický kraj, stredné Slovensko
  • Dobročský prales, Veporské vrchy, Banskobystrický kraj, stredné Slovensko
  • Prales Havešová (UNESCO), Národný park Poloniny, východné Slovensko
  • Národná prírodná rezervácia Rožok (UNESCO), Národný park Poloniny, vychodné Slovensko
  • Prales Stužica (UNESCO), Národný park Poloniny, východné Slovensko
  • Vihorlatský prales (UNESCO)

Vedeli ste, že:
Badínsky prales je jedným z najstarších chránených území na Slovensku, a to už od roku 1913. Nachádza sa zhruba 10 km od Banskej Bystrice a jedným z najvýznamnejších návštevníkov pralesa bol britský princ Charles v roku 2000, ktorý si odtiaľ odviezol pár mladých stromčekov.

Dobročský prales sa nachádza pri Brezne a nie je verejne prístupný. Platí tu prísny zákaz vstupu od roku 1996. Ku jeho hranici sa môžete dostať po turistickej ceste s informačnými tabuľami.

Prales Havešová sa pýši jedným z najvyšších bukových stromov na svete. Už od roku 1964 je prales prírodnou rezerváciou a od roku 1997 ho spolu s pralesmi Rožok a Stužica chráni aj Národný park Poloniny.

Havešová, Rožok, Stužica a Vihorlatský prales sú od roku 2007 spolu s 10 lokalitami na Ukrajine zapísané do svetového zoznamu prírodného dedičstva UNESCO pod názvom Karpatské bukové pralesy.

menovka anna labatova _ 300 dpi
„Rada sa učím a zúčastňujem sa vedomostných olympiád. Vo voľnom čase tancujem a venujem sa moderným tancom.“

Ktoré tvrdenie vyplývajúce z textu je správne?

  1. Najstarším chráneným pralesom je Žofínsky prales.
  2. Dobročský prales patrí medzi najmladšie chránené pralesy na Slovensku.

foto: pexels.com, wikimedia.org

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie