Priekopník

fotografie

V septembri si pripomíname výročie úmrtia skvelého matematika, fyzika a vynálezcu Jozefa Maximiliána Petzvala. Považuje sa za spoluobjaviteľa fotografie z fyzikálnej stránky a za zakladateľa modernej optiky.

Jozef Petzval sa narodil 6. januára 1807 v Spišskej Belej. Po základnej škole v Podolínci navštevoval gymnázium v Levoči. V štvrtej triede mal najväčšie problémy s matematikou a hrozilo, že namiesto štúdia na vysokej škole ho čaká len remeslo. Opravné skúšky nakoniec zvládol a matematika ho potom sprevádzala po celý život.

Ako 28-ročný sa stal zastupujúcim profesorom matematiky, mechaniky a geometrie na univerzite v Pešti (mesto v Uhorsku, od roku 1873 súčasť Budapešti). Chýr o vynikajúcom matematikovi sa dostal až do Viedne, kam ho v roku 1837 povolali prednášať matematiku na miestnu univerzitu. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bola výnimočná pocta. Počas pobytu vo Viedni si zriadil mechanickú dielňu a fotografický ateliér. Podrobne preštudoval vynález Francúza L. M. Daguerra, ktorý v roku 1838 zostrojil objektív a zachytil vzniknutý obraz na chemicky upravenú kovovú dosku. Daguerrov postup fotografovania – tzv. dagerotypia – bol však veľmi zdĺhavý a únavný. Fotografovaná osoba sa nesmela pohnúť 5 až 6 minút. Petzval si zaumienil zdokonaliť dagerotypiu a vďaka jeho mimoriadnym matematickým schopnostiam sa mu to za necelý rok aj podarilo. V roku 1840 skonštruoval štvoršošovkový objektív pozostávajúci z dvoch skupín bezfarebných šošoviek. Mal 16-krát väčšiu svetelnosť ako Daguerrov objektív, čím sa niekoľkominútové expozície skrátili na sekundové. V roku 1843 začal Petzval zlepšovať aj ďalekohľad a mikroskop. Po zdĺhavých výpočtoch zistil, že objektív i okulár sa musia skladať z troch šošoviek, a tak vytvoril dnešný divadelný ďalekohľad.

Jeho spôsob riešenia problémov bol taký výnimočný, že ho za čestného člena vymenovali aj mnohé svetové univerzity. Po vyfotografovaní odvrátenej strany Mesiaca jeden kráter v blízkosti južného pólu nazvali jeho menom. Zomrel vo Viedni 17. septembra 1891.

Monika Pjechová, Branislav Kolena

foto: wikimedia.org

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie