Súťaž:

Spoločenstvo stromov

Každoročne si 20. októbra pripomíname Deň stromov. Pôvodcom myšlienky bol americký politik a guvernér štátu Nebraska v 19. storočí Julius Sterling Morton.

J. S. Morton bol pôvodne novinárom, ktorý sa vo svojich článkoch zaoberal hlavne poľnohospodárstvom a prírodou. Bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje celkovú klímu, aj pôdne vlastnosti a tieto informácie šíril prostredníctvom novín aj medzi širokú verejnosť. Nezostal však len pri písaní článkov: 4. januára 1872 navrhol zorganizovať „Deň stromov“, do ktorého sa mohol zapojiť každý, kto mal chuť vysadiť stromčeky vo svojom okolí. Odhaduje sa, že v rámci tejto akcie bolo vysadených v Nebraske viac ako 1 milión stromov. Postupne sa myšlienka Dňa stromov rozšírila do celého sveta a v stredoeurópskych krajinách bol za dátum Národného dňa stromov ustanovený 20. október.

Strom života vyhlasuje pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov 6. ročník ekovýchovnej súťaže „Spoločenstvo stromov“. Súťaže sa môžu zúčastniť členovia Stromu života. Súťažné úlohy, určené pre mladšie i staršie deti, sa realizujú v triede/klubovni, ale aj v prírode či na školskom dvore.
Uzávierka súťaže: 25. október 2017.

Ako na to?
Stiahnite si zadanie súťaže (dokument PDF) a vyberte si kategóriu náročnosti. Urobte si plán, kedy budete riešiť jednotlivé úlohy. Poradie riešenia jednotlivých úloh si určujete sami. Pri každej úlohe si pozorne prečítajte, čo je potrebné zaslať na hodnotenie, aby ste zbytočne nestrácali body. Pokúste sa vyriešiť všetky úlohy.

Súťažné práce zasielajte najneskôr do termínu uzávierky na adresu:
Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava
Obálku označte heslom: “Spoločenstvo stromov”,
alebo emailom na valachovicova@stromzivota.sk
Fotografie či videá zašlite cez externé úložisko alebo na CD.

Pre výhercov súťaže sú pripravené zaujímavé ceny. Víťazný Klub získa Deň s arboristom – odborníkom na sadenie a ošetrovanie stromov (výsadba stromu, odborné ošetrenie vybraného stromu, prednášku o význame zelene, jej ošetrovaní, bezpečné zlaňovanie). Ďalšie dva víťazné Kluby, v každej kategórii náročnosti, získajú vecné ceny.

Prajeme vám veľa úspechov!
Vaši stromáci

kamenna poruba
Deň s arboristom v Kamennej Porube – máj 2017 Deň s arboristom v Ludaniciach – apríl 2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie