TRIZ-Talent

všeobecné informácie

Technická Realizácia Invenčného Zadania – TRIZ – predstavuje metodiku, ktorá sa využíva za účelom objavenia nového riešenia, najmä technických problémov. Spája princíp brainstormingu a fantazírovania a umožňuje netradičným spôsobom nachádzať nové postupy a nápady, ktoré pomáhajú zdokonaliť alebo obnoviť zaužívané metódy.


Metodiku založil v rokoch 1946 – 1948 Genrich Saulovič Altšuller a neskôr ju rozvíjali jeho žiaci. Už od detstva sa zaoberal vynaliezaním nových vecí, prvý patent (zákonnú ochranu svojho vynálezu) získal ako 17-ročný. G.S.Altšuller preskúmal asi 40 000 vynálezov a následne zostavili 40 princípov – fyzikálnych, chemických a technických, na základe ktorých väčšina vynálezov funguje.

Čo je obsahom programu TRIZ-Talent?
Na začiatku každého mesiaca (september 2017 – apríl 2018) nájdeš v elektronickom časopise Strom vysvetlený jeden TRIZ princíp. Tvojou úlohou bude daný princíp využiť pri zhotovení vlastného vynálezu. Súčasťou každého kola TRIZ-Talentu budú aj vedomostné otázky, týkajúce sa existujúcich vynálezov alebo významných vedcov a vynálezcov. K dispozícii budeš mať aj slovníček pojmov, lebo občas budeme využívať aj odborné slová.

Aký bude systém hodnotenia?

A. Úroveň na rebríčku odbornosti
Za úspešné absolvovanie príslušného kola TRIZ-Talentu sa považuje zhotovenie vlastného vynálezu a získanie aspoň 3/4 bodov z vedomostného testu. Po každom úspešnom absolvovaní príslušného kola sa posúvaš na rebríčku odbornosti:

1 úspešné kolo za rok: Novice (nováčik)
2 – 3 úspešné kolá za rok: Apprentice (učeň)
4 – 5 úspešných kôl za rok: Adept (znalec)
6 – 7 úspešných kôl za rok: Expert (expert)
8 úspešných kôl za rok: Master (veľmajster)

Na hodnotenie sa zasiela foto- alebo video-dokumentácia vynálezu spolu s opisom funkčnosti a odpoveďový hárok z vedomostného testu. Výrobu vynálezov odporúčame realizovať vždy v danom mesiaci. Ak si z nejakého dôvodu uzávierku kola nestihol, môžeš vynálezy zaslať aj dodatočne, avšak najneskôr do termínu uzávierky posledného kola TRIZ-Talentu (15. máj 2018). Na konci školského roka zašleme najaktívnejším riešiteľom diplomy a vecné ceny.
V rámci TRIZ-Talentu môžeš súťažiť ako jednotlivec alebo ako člen maximálne dvojčlenného tímu. Jeden člen tímu môže byť napríklad technický realizátor, druhý sa postará o návrh vynálezu, spracovanie fotiek, videa a ďalšej dokumentácie (odpovede z vedomostného testu sa zasielajú za tím ako celok). Každé kolo TRIZ-Talentu sa hodnotí samostatne a presuny bodov medzi jednotlivcom a tímom nie sú možné. Ak napríklad budeš súťažiť 4 mesiace ako jednotlivec a zvyšné 4 mesiace ako člen tímu, môžeš získať maximálne úroveň Adept. A to by bola škoda, pretože vecné ceny získajú len najvyššie úrovne. Preto, ak sa raz rozhodneš súťažiť ako jednotlivec, zotrvaj v tejto pozícii po celý rok.
Dokumentáciu k tvojim vynálezom, aj odpovede na vedomostné otázky posielaj Monike (pjechova@stromzivota.sk). Pri zasielaní fotiek Ťa prosíme o použitie dátového úložiska, napr. WeTransfer, úschovna.

B. Cool vynález roka
Okrem tvojej aktívnosti sa budú hodnotiť aj samotné vynálezy. Každý mesiac vyberieme niekoľko vynálezov, ktoré postúpia do koncoročného finále a budú sa uchádzať o ocenenie Cool vynález roka. Do finále tak môžu postúpiť aj viaceré vynálezy od jedného vynálezcu. O víťazovi sa bude rozhodovať vo verejnom hlasovaní, ktoré bude prebiehať v čase od 21. do 31.5.2018. Do mesačného výberu budú zaradené len tie vynálezy, ktorých dokumentácia bola doručená do termínu uzávierky príslušného kola. To znamená, že ak pošleš všetky svoje vynálezy v rámci posledného kola TRIZ-Talentu, do hodnotenia o Cool vynález roka bude zaradený len ten vynález, ktorý sa týka TRIZ princípu daného mesiaca. Preto je lepšie posielať svoje výstupy každý mesiac. Zvýšiš tak svoju šancu na získanie ocenenia Cool vynález roka.

Hodnotiace kritériá pre výber vynálezov:
• užitočnosť – vynález má prínos pre človeka alebo pre životné prostredie, vynález myslí aj na hendikepovaných ľudí,
• funkčnosť – vynález je možné v prípade poškodenia opraviť, jeho údržba a čistenie sú jednoduché, vynález je bezpečný a trvácny,
• environmentálnosť – vynález neškodí životnému prostrediu, je recyklovateľný,
• estetickosť – vynález má atraktívny dizajn, jeho prevedenie je prepracované,
• výnimočnosť – vynález má potenciál osloviť široké spektrum ľudí.

Celkovo teda môžeš vyhrať dvakrát. Prvýkrát ako aktívny riešiteľ jednotlivých kôl TRIZ-Talentu a druhýkrát ako autor víťazného vynálezu. V prvom prípade je dôležité zrealizovať čo najviac nápadov a v druhom prípade je dôležité sledovať termíny a zasielať svoje vynálezy včas – do uzávierky príslušného kola TRIZ-Talentu.

Čo ti ešte ponúkame?
Ak vieš pomocou mobilnej aplikácie vytvoriť 3D model nejakej súčiastky, ktorá by vylepšila tvoj vynález, ponúkame ti možnosť vytlačiť si ju na 3D tlačiarni. Pri tlači budeme spolupracovať s FABLABom v Bratislave a po vytlačení súčiastky ti ju zdarma zašleme poštou.
Ak sa ti podarí získať odbornosť Master, tvojmu učiteľovi alebo rodičovi, ktorý ti s výrobou vynálezov pomáhal, darujeme poukážku v hodnote 30 €. Poukážku môže využiť v internetom obchode Stromu života alebo na nákup kníh v kníhkupectve. Ak získaš odbornosť Expert, poukážka bude v hodnote 15 €. Učiteľ alebo rodič môže získať len jednu poukážku za rok (za Klub ako celok).

Pre koho je TRIZ-Talent určený?
Do TRIZ-Talentu sa so svojimi vynálezmi môžu zapojiť žiaci základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov, ktorí sú členmi Stromu života (individuálni členovia SŽ alebo združení v Kluboch SŽ). Jeden člen sa môže zapojiť s viacerými vynálezmi, počet členov z jedného Klubu nie je obmedzený. Člen zaslaním svojho vynálezu prehlasuje, že daný vynález je jeho vlastné dielo. Zároveň súhlasí, že Strom života môže použiť jeho vynález/y na propagačné účely podľa potrieb organizácie Strom života.
Nezabudni sledovať TRIZ-Talent aj na stránke Stromu života a na sociálnej sieti Facebook.

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie