Alternatívne palivá

Životné prostredie je zaťažované výfukovými plynmi z motorov a to prináša stále väčšie problémy, či už v rámci znečisťovania ovzdušia alebo globálneho otepľovania. Pod pojmom alternatívne palivá sa rozumejú ľubovoľné palivá neropného pôvodu. Alternatívne palivá sa považujú za nástupcu benzínu alebo motorovej nafty, pričom majú potenciál výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a dokonca aj úplne eliminovať emisie z dopravy v dlhodobom horizonte.

Alternativne-paliva1

Na rozšírenie alternatívnych palív výrazným spôsobom vplývajú nielen ich ekologické a technické ukazovatele, ale aj ich dostupnosť. Je veľmi dôležité, aby sa k palivu mohli dostať ľudia po celom svete a aby sa s vozidlami na takýto pohon mohlo jazdiť aj mimo hraníc jednotlivých štátov.

Medzi alternatívne palivá patrí:

  • Zemný plyn (NG) – veľmi lacné a všestranné palivo, pri spaľovaní ktorého vzniká menej nečistôt ako pri benzíne alebo motorovej nafte.
  • Skvapalnený ropný plyn (LPG) – zmes propánu, butánu a ďalších prímesí, ktorá je podstatne lacnejšia a ekologickejšia ako benzín. Patrí medzi najčastejšie používané alternatívne palivá.
  • Vodík – ak by sme chceli riešiť dlhodobejšie problémy s dopravou, tak najväčšiu šancu má vodík. Dá sa vyrobiť pomocou veternej, slnečnej a vodnej energie a z biomasy. V porovnaní s klasickými spaľovacími motormi, vodíkové motory vypúšťajú trikrát menej emisií.
  • Biopalivá – sú vyrobené z biomasy a môžu mať kvapalné alebo plynné skupenstvo. Najznámejšia je bionafta, ale taktiež sem patrí aj bioplyn, syntetické biopalivá, či bio-metanol.
  • Kombinácia benzínu alebo motorovej nafty a elektrickej energie – tzv. hybridný pohon.
  • Elektrická energia poháňajúca elektromotor.
  • Alkohol (etanol, metanol) – majú podobné vlastnosti ako automobilový benzín a motorová nafta. Nevýhodou sú možné výpary, ktoré môžu mať negatívny účinok na vodiča.

Alternativne-paliva2

Denis-Blaho

foto: staticflickr.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie