Challenge #5

Challenge – Objav strom je súťaž pre všetkých environmentálne zmýšľajúcich ľudí bez rozdielu veku. Pozostáva z 9 výziev, ktoré uverejňujeme každý mesiac v časopise Strom a na instagrame.


Piata challenge: Vcíťte sa do kože niekoho iného.
Spôsob splnenia výzvy: Dajte blízkej osobe úprimný kompliment a následne si vyskúšajte, aké je to žiť s hendikepom.

Termín: do 06.02.2018

„Dnes si sa veľmi pekne obliekla.“ „Dnes si bol najlepším hráčom.“ Komplimenty. Často nimi šetríme, pretože sa bojíme, že vyznejú ako lichotenie alebo že druhá osoba bude o našom úprimnom úmysle pochybovať. Ak sa však naučíme byť istí sami sebou, dávanie komplimentov nám prestane robiť problém. Rovnako ťažké je však vedieť komplimenty aj prijímať. Namiesto toho, aby sme jednoducho poďakovali, máme pocit, že kompliment musíme opätovať. A tak povieme prvé, čo nám napadne, aj keď to nemyslíme úprimne. Niekedy sa dokonca snažíme kompliment vyvrátiť („Dnes som si obliekla prvé, čo som našla v skrini.“ „Dnes som nehral vôbec dobre.“), čím kompliment v podstate neprijmeme alebo znížime jeho váhu. Ako teda reagovať správne? Pri prijímaní komplimentu je dobré udržiavať očný kontakt a uvolnené držanie tela. Očný kontakt je dôležitý kvôli tomu, aby mal druhý pocit, že jeho kompliment akceptujeme. Kompliment nezľahčujeme ani neironizujeme. Prijímame ho tak, ako je, bez hodnotenia, či kritiky. Na kompliment odpovedáme stručne pomocou slova „Ďakujem“ (prípadne „Ďakujem. Potešilo ma to.“) bez toho, aby sme rozmýšľali o pravdivosti komplimentu alebo možných úmysloch druhého.

Odporúčaný postup:
1. Vyberte si blízku osobu, ktorej dáte úprimný kompliment. Úprimný znamená, že porozmýšľate nad tým, v akej situácii musela druhá osoba vyvinúť určitú snahu, alebo v čom je výnimočná.
2. Prejavte vôľu vyskúšať si, aké je to žiť so zrakovým postihnutím. Zaviažte si oči a pokúste sa nakresliť situáciu, ako ste dávali blízkej osobe kompliment.

Nezabudni sa pri svojej aktivite odfotiť a verejne zdieľať fotku na instagrame s hashtagom #objavstrom. Pokiaľ nemáš instagram, môžeš nám fotku zaslať aj emailom na: objavstrom@stromzivota.sk.

foto: Eniac

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie