Čo dravec

to iné hniezdenie

Vek, kedy dosahujú dravé vtáky pohlavnú dospelosť a teda sa môžu rozmnožovať, je u jednotlivých druhov rôzny. Vo všeobecnosti platí, že čím je dravec väčší, tým neskôr dosahuje pohlavnú dospelosť. Malé sokoly, jastraby, kane a iné malé druhy hniezdia vo veku jedného alebo dvoch rokov. Myšiaky, haje, veľké jastraby a sokoly hniezdia vo veku dvoch až troch rokov. Orly, orliaky a kršiaky začínajú hniezdiť vo veku troch až šiestich rokov. Veľké pralesné orly, kondory a supy začínajú hniezdiť až vo veku šiestich až desiatich rokov.

Co-dravec-to-hniezdenie1

Pred samotným hniezdením dravce vyhľadávajú voľné územia a vytvárajú páry, ktoré predvádzajú svadobné lety. Typickým prvkom svadobných letov niektorých druhov je hojdavý let, u iných je to plachtenie blízko pri sebe, tlieskanie krídlami nad telom či pod telom.

Väčšina druhov dravcov hniezdi samotársky. Výnimkou sú typické koloniálne (skupinové) hniezdiče ako sup bielohlavý, sokol ostrovný, sokol bielopazúrový či sokol červenonohý. Za semikoloniálne druhy, teda hniezdiace samostatne aj v skupinách, môžeme považovať napr. kaňu popolavú či haju tmavú.

V miernom pásme, a teda aj u nás, začína väčšina druhov znášať vajíčka na jar. Len sup bielohlavý a bradáň žltohlavý začínajú hniezdiť už v polovici zimy a orliak morský na jej konci. Naopak, jastrab krahulec začína hniezdiť až koncom jari a sokol ostrovný v lete. V tropických oblastiach hniezdia dravce v období sucha. Pri rovníkových oblastiach, kde sa obdobia sucha a vlhka striedajú dvakrát za rok, môžu niektoré druhy hniezdiť dva razy za rok.

Približne platí, že čím väčší dravec a čím južnejšie hniezdenie, tým znáša menší počet vajíčok. Veľké kondory znášajú iba jedno vajce; menšie kondory, veľké orly, orliaky a väčšina tropických druhov znáša 1-2 vajcia; hadožrút nohatý 2-3 vajcia; stredne veľké druhy, ako sokoly, myšiaky a haje znášajú 3-4 vajcia a malé kane, jastraby a sokoly 5-6 vajíčok.

Co-dravec-to-hniezdenie2

Inkubácia (doba sedenie na vajíčkach) je tiež rôzna. Trvá 28-38 dní u kaní, jastrabov, myšiakov a sokolov; 36-48 dní u orlov, hadožrúta a veľkých hadiarov; 48-56 dní u veľkých pralesných orlov a až 52-60 dní u veľkých supov.

Výchova mláďat trvá 24-30 dní u malých jastrabov; 30-50 dní u sokolov; 60-77 dní u orlov mierneho pásma; u orlov trópov a u hadožrúta 90 dní; 95-130 dní u veľkých supov a 105-150 dní u veľkých pralesných orlov. U neskoro hniezdiacich sťahovavých druhov (včelár lesný) odlieta mláďa už dva-tri týždne po vyletení z hniezda na zimoviská. Pohniezdna starostlivosť u harpye, orla korunkatého či orla dravého trvá až 11-12 mesiacov a tieto druhy môžu úspešne hniezdiť len každý druhý rok.

 

Monika-Pjechova

„Rada spoznávam tajomstvá liečivých rastlín. Vždy ma niečim prekvapia.“

foto: pexels.com, freegreatpicture.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie