ENVI-Talent

5.kolo

Máš rád prírodu a chceš si preveriť svoje vedomosti o nej? Alebo sa potrebuješ kvalitne pripraviť na biologickú olympiádu? Zapoj sa do ENVI-Talentu a staň sa uznávaným mudrcom!

envitalent thumb

ENVI-Talent pozostáva z 8 teoretických kôl a jednej praktickej časti. Zadania úloh teoretickej časti ENVI-Talentu sú zverejňované každý mesiac v časopise Strom od septembra 2017 do apríla 2018. Po ukončení každého teoretického kola zverejníme správne odpovede a mená súťažiacich s najvyšším počtom získaných bodov.

V rámci ENVI-Talentu môžeš súťažiť ako jednotlivec alebo ako člen maximálne dvojčlenného tímu (v teoretickej aj v praktickej časti). Rozhodnúť sa musíš na začiatku, inak sa pripravíš o body, ktoré sú potrebné na postup po rebríčku odbornosti.

Ako sa zapojiť?
Vyber si správnu úroveň náročnosti, ktorá zodpovedá tvojmu veku, prípadne vyššiu. Dôkladne si prečítaj jednotlivé otázky, krížovky, priraďovačky, doplňovačky a iné zaujímavé úlohy. Na každú otázku sa nájde správna odpoveď, len musíš byť pozorný: či už pri čítaní zadania úlohy alebo pri písaní odpovede. Svoje odpovede zapisuj do formulára a ten nám zašli mailom do termínu uzávierky druhého kola. Ak súťažíš ako člen dvojčlenného tímu, stačí zaslať jeden odpoveďový formulár za tím ako celok.

Už teraz môžeš pracovať aj na praktickej časti ENVI-Talentu – na vlastnom výskumnom projekte. Tému výskumu si môžeš určiť sám. Musí sa však týkať prírodovedy alebo životného prostredia (živočíchy, rastliny, horniny, zložky životného prostredia a ich problémy – voda, pôda, ovzdušie). Inšpirovať sa môžeš aj programami Stromu života na stránke sombio.sk alebo námetmi, ktoré zverejňujeme v časopise Strom. Ak potrebuješ pomoc, požiadaj vedúceho Klubu alebo nejakého odborníka (lesník, včelár, …), aby ti pomohol s prípravou a s riešením tvojho výskumu.

Výsledky výskumu je potrebné zaslať do 06.04.2018.

Kam zaslať výstupy?
Vyplnené odpoveďové formuláre z teoretickej časti ENVI-Talentu, ako aj výsledky svojho výskumu posielaj Monike (pjechova@stromzivota.sk). Výsledky výskumu je potrebné zasielať prostredníctvom dátového úložiska WeTransfer – jednoduché a rýchle úložisko s automatickým potvrdením o stiahnutí (stiahni návod).

Termín uzávierky 5. kola teoretickej časti ENVI-Talentu je 2. február 2018.

Dokumenty na stiahnutie:

Evni januar Zadanie úloh
Odpoveďový hárok C
Odpoveďový hárok D
Odpoveďový hárok E
Odpoveďový hárok F

Prajeme Ti úspešné riešenie úloh!


ENVI-Talent je pravidelná súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov, ktorí sú členmi Stromu života (individuálni členovia SŽ alebo združení v Kluboch SŽ). Jej zámerom je formou teoretických úloh a aplikovaného výskumu zvýšiť vedomosti detí v oblasti biológie a podporiť ich záujem o celostné vnímanie environmentu. Súťaž možno považovať za kvalitnú prípravu detí a mládeže na biologickú olympiádu, ktorú organizuje každý rok Iuventa. Úlohy vytvára Monika Pjechová (pjechova@stromzivota.sk), na ktorú sa môžete obrátiť s vašími otázkami. Bližšie informácie o pravidlách súťaže si môžete prečítať tu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie