Envitalent

výskumník

Súčasťou súťaže Envitalent je aj projektová časť Envitalent výskumník. Môžu sa jej zúčastniť členovia Klubov Stromu života v troch kategóriách: 3. – 5. ročník, 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník. Do projektovej časti je potrebné prihlásiť sa do 31. januára 2018.

Envitalent-vyskumnik1

Ako výskumník môžeš ukázať, že tvoje vedomosti o prírode nie sú len teoretické, ale že vieš aj sám skúmať a odhaľovať jej tajomstvá. Zvoľ si vlastnú tému, ktorá sa ti zdá byť vedecky zaujímavá či prospešná. Môžeš robiť výskum v rámci prírodovedy alebo životného prostredia (teda projekt zameraný na živočíchy, rastliny, horniny, zložky životného prostredia a ich problémy – voda, pôda, ovzdušie). Je len na tebe, či sa chceš venovať divokej prírode, alebo robiť výskum vo svojej komunite či vo svojej izbe. Zaujímavé témy sa dajú nájsť všade (napr. skúmať stopy zvierat, kvalitu vody v potôčiku, hľadať netopiere, robiť pokusy s rastlinami,…). Inšpirovať sa môžeš aj programami Stromu života na stránke http://sombio.stromzivota.sk/. Ak treba, požiadaj vedúceho Klubu alebo niekoho iného (lesník, včelár či iný odborník) aby ti pomohol s prípravou a s riešením tvojho výskumu. Na projekte môžeš pracovať samostatne, ale môžete vytvoriť aj dvojicu výskumníkov. Pamätaj však, že svojím projektom nesmieš ublížiť zvieratám či poškodiť životné prostredie!

Hodnotenie projektu a jeho výsledkov:

V rámci jednotlivých kategórii sa bude hodnotiť:
– nápad – vlastný nápad, zaujímavá či prospešná téma projektu: 2 body
– skúmanie – postup výskumu, nápaditosť, vlastný prínos: 3 body
– vyhodnotenie – celkové spracovanie a prezentácia výstupov projektu: 2 body
– dôslednosť – odovzdanie projektu včas so všetkými podkladmi (videoprezentácia + slovný opis): 1 bod

Čas na prihlásenie projektu: do 31. januára 2018
Prihlásiť sa môžeš vyplnením prihlášky na:
https://goo.gl/forms/xcCCpP6CMRlFEx9m2
Čas na skúmanie a zaslanie výsledkov: do 6. apríla 2018

Kam a čo zaslať: na emailovú adresu pjechova@stromzivota.sk zašli:

  1. Videoprezentáciu výskumu – bádateľa (bádateľské tímy) počas prezentovania nahrajte na video a zašlite len dané video (max. 10 min.). Prezentácia môže prebiehať v triede, ale aj v teréne, závisí od výskumníka či zvolenej témy. (Video, prosím, zaslať cez externé úložisko.)
  2. Slovný opis (max. 1 stranu) kde výskumník zhrnie všetko, čo považuje za potrebné k projektu povedať. Z tohto slovného opisu vytvoríme článok a pošleme ho redakcii časopisu Quark. Pokiaľ sa ho rozhodnú zverejniť, zašleme vám poštou aj dané číslo časopisu. Výskumník sa tak ocitne v spoločnosti vysokoškolských pedagógov, výskumníkov a odborníkov z mnohých oblastí vedy z celého sveta, ktorých objavy a články sú tu publikované. A to je pre začínajúceho vedca predsa skvelé, nie?

Pri zasielaní výstupov nezabudnite uviesť:
– údaje o výskumníkovi, teda meno a priezvisko, názov Klubu Stromu života, ktorého je výskumník členom a ročník, ktorý navštevuje
– názov projektu
– dôležité informácie, zdroje či odborná pomoc použité pri výskume

Máte akékoľvek otázky k Výskumníkovi? Napíšte Monike Pjechovej na pjechova@stromzivota.sk.

Čo bude nasledovať? Na konci školského roka sa uskutoční celoslovenské stretnutie Envitalentov, na ktorom budú, okrem iného, prezentované najzaujímavejšie vedecké projekty. Zúčastnia sa ho stromáci, ktorí okrem kvalitného projektu (viac ako 5 bodov) dosiahnu vo vedomostných kolách súťaže Envitalent minimálne úroveň Specialist.

Ako to vyzeralo na poslednom stretnutí Envitalentov:

foto: pxhere.com, staticflickr.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie