Krajina riek

Krajina s unikátnou polohou v Európe. Prechádza ňou hlavné európske rozvodie medzi Baltským morom a Čiernym morom, má hustú riečnu sieť, môže sa pochváliť riekami horského charakteru. Rieky odnepamäti tvarovali jej ráz, spájali sídla a poskytovali život pre veľké množstvo organizmov. Tou jedinečnou krajinou je Slovensko, ktoré sa môže pochváliť zurčiacimi potokmi a horskými bystrinami, malými i veľkými vodopádmi, krásnymi zákutiami riek a ich perejami. Je krajinou riek, o ktorých možno nepoznáte veľa úžasných informácií.

Krajina-riek1

Dunaj – druhá najdlhšia európska rieka.
Preteká juhozápadnou a južnou časťou Slovenska v dĺžke len 172 km. Dunaj na naše územie vteká pri Devíne v Bratislave pod sútokom s Moravou. Ďalších 8 km je našou hraničnou riekou s Rakúskom. Názov Dunaj (Danubius) pravdepodobne pochádza z keltského slova Danu, čo znamená tiecť, hýbať sa. Rimania ho pomenovali Istros a slúžil ako hranica Rímskej ríše – Limes Romanus. Na jeho brehoch stáli oporné body, z ktorých najznámejšia je Gerulata – dnešné Rusovce. Pre obyvateľov Slovenska a turistov Dunaj ponúka niekoľko atrakcií. Jednou z nich je Dunajská cyklistická cesta a ďalšími sú chránené ekosystémy lužných lesov, mokradí a riečnej krajiny. Dunaj odnepamäti slúžil ako prirodzene splavovaná cesta a dodnes slúži ako hlavná tepna vodnej dopravy na Slovensku. Dunaj na Slovensku v minulosti vytváral početné ramená. Jedným z najväčších pozostatkov je Malý Dunaj.

Malý Dunaj – raj rybárov.
Malý Dunaj, najväčšie dunajské rameno, sa nachádza niekoľko kilometrov od Bratislavy. Je rajom rybárov a miestom neopakovateľnej scenérie príjemnej a tichej riečnej krajiny. Tvorí severnú hranicu Žitného ostrova, najväčšieho riečneho ostrova v Európe. Pomaly tečúca voda Malého Dunaja vytvára veľké množstvo meandrov a láka rodiny s deťmi na nenáročné splavovanie. Splavenie celého Malého Dunaja trvá priemerne tri až štyri dni.

Morava – pozdrav od susedov.
Morava je jednou z riek pritekajúcich na územie Slovenska zo susedného štátu. Pramení v Českej republike, je hraničnou riekou medzi Slovenskom, Rakúskom a Českom a do Dunaja sa vlieva pri Devíne. Z jej celkovej dĺžky 329 km pripadá na slovenské hraničné úseky 114 km. Do Moravy vtekajú aj slovenské rieky Myjava, Rudava a Malina. Riečne a nivové ekosystémy rieky Morava sa na Slovensku zachovali v relatívne neporušenom stave a so zachovanými rôznymi typmi mokradí – tokov, kanálov, ramien, močiarov, mokrých lúk a pasienkov a lužných lesov. Hniezdi tu 118 druhov vtákov, domov tu našiel bobor európsky. Rieka ponúka široké možnosti pre relax a oddych. Za tri dni môžete splaviť najpopulárnejší úsek medzi Brodským a Devínom, alebo sa previezť po Záhorskej cyklomagistrále, ktorá vedie v tesnej blízkosti rieky Morava.

Turiec – dvojaká rieka.
Na mape Slovenska nájdeme dve rieky s názvom Turiec. Jedna z nich pramení v Kremnických vrchoch a druhá sa nachádza na východnom Slovensku, kde pri Tornali priteká do rieky Slaná. My budeme hovoriť o prvej rieke. Turiec má dĺžku 66 km a je ľavostranným prítokom Váhu. Pôvod názvu Turiec je nejasný. Podľa niektorých bádateľov je meno odvodené od tura, podľa rímskeho historika Plínia je slovo Turiec zdrobneninou názvu Duria, čo bol antický názov horného Váhu. Podľa ľudovej tradície Turiec vznikol zo skomoleného spojenia Tu riečka. Turiec patrí k najmenej narušeným, najčistejším a najpôvodnejším väčším tokom na Slovensku. Takmer po celom jeho toku môžeme nájsť hodnotné mokraďové ekosystémy. Vďaka nemu úsek od Turčeka po Martin v dĺžke viac ako 56 km v roku 1998 zapísali do zoznamu medzinárodne významných mokradí ako Ramsarskú lokalitu. Turiec je príkladom ekosystému podhorskej rieky. V najkrajších častiach chránených území rieky Turiec sa nachádzajú mnohé náučné chodníky a značkované cyklotrasy.

Krajina-riek2

Orava – medzinárodná rieka.
Rieka Orava sa môže pýšiť dvoma prítokmi nesúcimi jej meno. Je to Biela Orava, ktorá priteká z Poľska a na mieste, kde je dnes vodná nádrž Orava, sa stretáva s Čiernou Oravou. Predpokladá sa, že názov Orava pochádza z keltského slova rhwige – ryť, čo by mohlo poukazovať na vryté koryto. Do Oravy vteká množstvo horských potokov, z ktorých najznámejší je Studený potok. Riečna cesta Oravy končí pri Kraľovanoch, kde vteká do Váhu. V roku 1997 bol celý úsek rieky vyhlásený za chránený areál a zapísaný do zoznamu medzinárodne významných mokradí ako Ramsarská lokalita. Orava je zaujímavá pre vodákov. Splaviť môžu 64 km dlhý úsek od Oravskej priehrady až po ústie Oravy. V minulosti rieka slúžila na splavovanie dreva a soli z poľskej Wieliczky na Váhu a na Dunaji. V súčasnosti si turisti môžu z plte prezrieť majestátny Oravský hrad a jeho okolie.

Belá – najdivokejšia rieka.
Riečka Belá je prvým významným prítokom Váhu. Vzniká spojením Tichého potoka a Kôprovského potoka. Pre rieku Belá sú typické obrovské balvany, ktoré vytvárajú spenené pereje, ktorých biela farba pravdepodobne dala rieke meno. Jej koryto je nestále a premenlivé. Takýto stav koryta sa označuje ako „divočenie“, čo je charakteristické pre rieky vtekajúce z pohorí do nížin. Belá je populárnou rybárskou a vodáckou riekou, ktorá sa využíva na rafting. Vzhľadom na tom, že Belá leží v Tatranskom národnom parku, sú vodácke aktivity obmedzené.

Váh – kráľ slovenských riek.
Viete, čo znamená slovo Vagus? Blúdivý, tulák. Pri pohľade na zemepisnú mapu je náš Váh naozaj akýsi tulák. Váh vzniká spojením Čierneho Váhu, pritekajúceho spod Kráľovej hole a Bieleho Váhu pritekajúceho spod Zeleného plesa. Spolu sa stretávaju nad Kráľovou Lehotou. Váh putuje na trase dlhej 406 km, preteká 19 mestami, vinie sa pod početným množstvom zrúcanín hradov a priberá mnohé prítoky. Blúdivý a divoký Váh bol v 20. storočí skrotený a pozdĺž jeho brehov dnes vedú mnohé cyklotrasy a verejné komunikácie. Tieto dôležité komunikácie dostali spoločný názov „Vážska cesta“ alebo „Považie“.
Najkrajším úsekom rieky Váh je Domanšinský meander, vytvárajúci sa medzi Vrútkami a Strečnom, kde trčia dve povestné skaly – Besná a Margita, ktorých sa obávali najmä vážski pltníci. Domašinský meander patrí medzi staré strategické miesta, ktoré strážili dva hrady – Starý hrad a Strečno.

Poprad – neverná rieka.
Poprad je najväčšou slovenskou riekou, ktorá nevteká do Dunaja a ktorá sčasti preteká Poľskom, kde aj vteká do Dunajca. Poprad vzniká ako sútok Hincovho potoka z Hincovho plesa a potoka Krupá z Popradského plesa.

Krajina-riek3

Dunajec – najrušnejší sused.
Dunajec je jednou z riek, ktorá si získala najväčšiu popularitu a sympatie. Naším územím preteká v dĺžke 17 km a je hraničnou riekou s Poľskom. Vzniká spojením Bieleho Dunajca a Čierneho Dunajca pod poľským Novým Targom, preteká Slovenskom a vracia sa späť do Poľska, aby sa vlial do Visly. Najkrajším úsekom Dunajca je kaňonový prielom pod Červeným Kláštorom. Jeho tok lemujú vysoké vápencové steny a vytvárajú nádhernú scenériu, ktorú môžete obdivovať z pltí alebo pri jazde bicyklom na cykloceste lemujúcej prielom Dunajca. Dunajec v minulosti slúžil na splavovanie dreva, hutníckych a poľnohospodárskych produktov plťami ako hlavná dopravná tepna do Baltského mora. Každý pltník, ktorý sa doplavil až do mora, si zakaždým priniesol mušľu, ktorú si pripevnil na klobúk. Preto typickým znakom pltníkov sú čierne klobúky, ktorých obvod lemujú biele mušle.

Hron – rieka filozofov.
Hron je so svojou dĺžkou 284 km druhou najväčšou riekou prameniacou na Slovensku. V zahraničí je známy vďaka cisárovi Marcovi Aureliovi Augustovi, ktorý na brehoch jeho dolného toku napísal filozofické dielo Myšlienky k sebe samému. Jeho meno je odvodené z nemeckého slova gran, čo znamená smrekový porast. Hron je spojený aj s jedným z najslávnejších víťazstiev Rimanov nad barbarským vojskom, známym ako „Zázračný dážď pri Hrone“. Toto víťazstvo sa stalo také slávne, že je znázornené na víťaznom stĺpe Marca Aurelia v Ríme.
Hron pramení pod Kráľovej hoľou doslova pri hlavnej ceste v nadmorskej výške 956 m. Využíval sa na splavovanie dreva na pltiach. Horehronie bolo v 19. storočí jednou z najpriemyselnejších oblastí Slovenska a preto sa Hron stal aj zdrojom využívania vodnej energie poháňajúcej priemyselné zariadenia.

Hornád – rieka reťazí a chodníkov.
Hornád je piatou najdlhšou riekou Slovenska, ktorá však odteká mimo nášho územia. Oficiálny prameň Hornádu leží v pohorí Kozie chrbty neďaleko Popradu, prechádza do Maďarska, kde sa vlieva do rieky Slaná. Z jej celkovej dĺžky 286 km preteká Slovenskom 193 km. Najznámejšou a najkrajšou časťou toku rieky je Prielom Hornádu, ktorý si udržiava prirodzený charakter. Je to turisticky najatraktívnejšie územie Slovenského raja, ktoré ponúka adrenalínové zážitky pri prekonávaní chodníkov popri brehu rieky Hornád.

Ipeľ – rieka mokradí.
Ipeľ pramení vo Volovských vrchoch, neskôr sa stáva hraničnou riekou s Maďarskom a vlieva sa do Dunaja. Meandrujúce toky rieky Ipeľ vytvárajú mokraďové ekosystémy, ktoré tvoria jadro Ramsarskej lokality Poiplie, ktorou vedie 10 km dlhý náučný chodník.

Tisa – cudzinec na Slovensku.
Tisa vzniká sútokom Bielej Tisy a Čiernej Tisy vo Východných Karpatoch na Ukrajine, do Dunaja ústi pri srbskom meste Novi sad. Jej povodie zasahuje 5 štátov a Slovenska sa dotýka len v jeho východnom cípe. Kto sem zavíta v lete, nemal by si nechať ujsť kúpanie na pláži pri rieke neďaleko Malých Trakan. V roku 2004 mokraďové úseky rieky zaradili medzi Ramsarské lokality.

 

 marek-kovac  
 „Rád píšem, robím rozhovory a rôzne reportáže.“  „Milujem putovanie časom. Rád snívam.“


Ktoré toky riek sú súčasťou Ramsarskej lokality?

1. Ipeľ, Orava, Tisa, Turiec.
2. Dunaj, Dunajec, Hron, Váh.

foto: freegreatpicture.com, pixabay.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie