Nespútaná rieka

Tajomné, pomalé, ale aj dravé. Niekedy sú priezračné, prinášajúce život, inokedy kalné, hukotajúce, prinášajúce minúty hrôzy a skazy. Aj takéto sú  naše rieky. V prírode sa stretávame s rôznymi katastrofami ako je sucho, búrky, tornáda, zemetrasenia. K týmto katastrofám patria aj povodne, pri ktorých nám rieka ukazuje svoju nespútanú silu.

Nesputana-rieka1

Povodeň môžeme charakterizovať ako prechodné zaplavenie okolia vodného toku spôsobené vystúpením vodnej hladiny nad brehy. Je to zvyčajne prírodná katastrofa, ku ktorej dochádza z rôznych príčin. Povodne spôsobujú hlavne dlhotrvajúce zrážky, rýchle roztopenie snehu a ľadu na jar, či vytvorenie prekážky na vodnom toku (z ľadových krýh alebo naplaveného dreva).

Historické  zápisy o povodniach na našich riekach nájdeme hlavne v kronikách. Najstaršie záznamy o povodni na Dunaji, našom najväčšom toku, pochádzajú už z roku 1012, neskôr z rokov 1210, 1344, 1466 a 1499. Pravdepodobne k najrozsiahlejšej povodni došlo v roku 1516. Výška kulminačnej hladiny bola zaznačená na pilieri Vydrickej brány, ktorá bola súčasťou mestského opevnia. Je zároveň najstaršou zachovanou povodňovou značkou na území Slovenska.

Celé 19. storočie bolo poznamenané ľadovými povodňami, pri ktorých sa počas oteplenia hromadili ľadové kryhy, ktoré znemožnili prietok vody. Takáto povodeň postihla aj Bratislavu 5. februára 1850. Jedna zo zachovaných povodňových značiek na rohu ulíc Laurinská a Uršulínska v historickom centre sa nachádza 182 cm nad úrovňou chodníka (pre porovnanie: je to o 132 cm viac ako pri kulminácii povodne v auguste 2002). Povodeň pretrhala hrádze a spôsobila obrovské škody.

Nesputana-rieka2

História povodní je aj históriou stavania protipovodňových hrádzí. Prvé nesúvislé hrádze – násypy – sa na Dunaji začali stavať asi v 13. storočí. Najstarším zachovaným dokumentom o ochrane územia Žitného ostrova predstavuje rozkaz cisára Žigmunda Luxemburského z roku 1426 o bezplatných prácach na stavbe a udržiavaní ochranných hrádzí južne od Bratislavy pri Šamoríne. Hrádze sa po pretrhnutí znova a znova opravovali, navyšovali, ale veľká voda bývala obyčajne silnejšia. Napríklad za necelých 100 rokov od povodne v roku 1876 do najväčšej novodobej dunajskej povodne v roku 1965 sa hrádze na Dunaji zvyšovali päťkrát.

Historicky najväčšou povodňou na našej najdlhšej riek Váh, o ktorej sa zachovali archívne dokumenty, je povodeň z roku 1813. Spustošila celé údolia Váhu, od Žiliny po Sereď zničila väčšinu domov v 50 obciach, o život prišlo až 243 ľudí. Váh bol stáročia nespútanou riekou a pre časté povodne sa v historických písomnostiach označoval ako rapax, čo znamená dravý, alebo lupus, čiže vlk.

V novšej histórii si pozornosť zasluhuje povodeň z roku 1958, keď niektoré vodné diela Vážskej kaskády už boli uvedené do čiastočnej prevádzky a ďalšie boli vo výstavbe. Napáchala rozsiahle škody na Liptove a na Kysuciach. Väčším škodám zabránili najmä Oravská a Nosická priehrada. Ešte významnejšie sa ich protipovodňový účinok prejavil o dva roky neskôr pri rozsahom podobnej povodni v júli 1960, kedy Oravská priehrada zabránila stretu kulminujúcich povodňových prietokov Oravy a Váhu.

Napriek tomu, že za posledných sto rokov dokázal človek veci, aké si v minulosti nedokázal ani predstaviť, stále nevie ovplyvniť rozsah a časový priebeh povodní. Vyskytujú sa náhodne v čase a priestore, čo sťažuje možnosť ich dlhodobej predpovede. Musíme žiť s vedomím, že povodne boli, sú a budú. My sa môžeme postarať len o znižovanie povodňových rizík.

 

Vedel si, že?

Povodne sú po požiaroch najrozšírenejšou prírodnou katastrofou?

Po záplavách je okolitá pôda často kontaminovaná rôznymi chemickými látkami z ľudskej činnosti a je tak nevhodná pre poľnohospodárstvo?

Najväčšia povodeň v 20. storočí sa odohrala v Číne na rieke Huang He v roku 1931, pri ktorej zahynulo viac ako 1 milión ľudí?

Poľnohospodárstvo starovekých civilizácií v Egypte a v Mezopotámii boli odkázané na každoročné záplavy, ktoré prinášali úrodné bahno?

 

Bibiana-Marcinova
Príroda – tam som doma.”

foto: wikimedia.org, pixabay.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie