Nová tvár rieky

Ak sa domnievame, že rieky tečú naším mestom alebo obcou nemenne stáročia, tak sa mýlime. Ako sa menila tvár našej krajiny, tak človek menil aj toky riek. Korytá zväčšoval alebo zmenšoval, odvádzal ich iným smerom, vytváral nové ramená alebo dokonca rieky spájal.

Nova-tvar-rieky1

Ako príklad použijeme príbeh rieky Morava, ktorá je priam ukážkovým príkladom činnosti človeka. Každý z nás určite pozná obuvnícku firmu Baťa, ktorá bola v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia unikátnym príkladom továrenskej výroby, starostlivosti o zamestnancov a dokonca aj dnes tak populárneho duálneho vzdelávania.

Myšlienka regulácie rieky Morava ožila už v roku 1927, ale začala sa realizovať až v roku 1934. Regulácia mala hneď niekoľko cieľov – prepájať európske veľtoky, prepravovať materiál potrebný na továrenskú výrobu a výrobky určené pre spotrebiteľov a vybudovať melioračný systém rieky Morava.

A tak v rokoch 1934 – 1938 bola vybudovaná riečna trasa dlhá 51,8 km, ktorú dnes poznáme pod názvom Baťov kanál.  Na rieke bolo vybudovaných 14 plavebných komôr, ktoré pomáhali prekonávať výškové rozdiely hladiny. Pri každej komore bol postavený malý domček určený na obsluhu a ubytovanie zamestnanca s jeho rodinou. Pri každom domčeku sa nachádzalo zároveň aj malé hospodárstvo, slúžiace ako zdroj obživy zamestnanca. Okrem komôr boli vybudované aj mnohé technické zariadenia, napríklad zdvíhací železničný most alebo závlahové systémy. Závlahové systémy v okolí kanálu tvorilo veľké množstvo náhonov, ktorými sa vypúšťala voda na priľahlé pozemky.

Nova-tvar-rieky2

Kanál využívali nákladné člny s nosnosťou do 150 ton a ich plavba prebiehala nasledovne: časť plavby člna, či už prázdneho alebo naplneného tovarom, bola zabezpečená remorkérom od jedného prístavu do druhého, potom určitú časť úseku remorkér vystriedal traktor. Za ideálnych podmienok táto cesta trvala 10 hodín, často však aj dlhšie. Možno už tušíte, že striedanie remorkéra a traktora na presun lode z jedného prístavu do druhého nebolo veľmi rentabilné a preto táto doprava začiatkom 60-tych rokov 20. storočia bola ukončená.

Neskončila však preprava výletnou loďou, ktorá už v tej dobe bola predzvesťou dnešného turistického využívania kanála. V súčasnosti je Baťov kanál známou turistickou vodnou cestou, kde si môžete čln vypožičať a preplaviť sa kanálom alebo stráviť vo vypožičanej lodi pár dní prázdnin a spoznávať tak nielen vodný svet, ale aj okolité kultúrne a prírodné pamiatky.

stanka blahova _ hrusov

„Svoj voľný čas venujem záchranným prácam na hrade Hrušov. Preto mi hovoria hradná pani.“

 

Z textu článku vyplýva, že hlavným dôvodom vybudovania Baťovho kanála bolo:

  1. Preprava uhlia a tovaru a vytvorenie zavlažovacieho systému.
  2. Poskytnutie priestoru pre relax a oddych zamestnancov továrne prostredníctvom výletných lodí v prírodnom prostredí.

foto: wikimedia.org

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie