Priekopník

röntgenológie

Univerzitný profesor MUDr. Vojtech Alexander je prvý röntgenológ na Slovensku, prvý docent a profesor röntgenológie v Uhorsku a zakladateľ nového vedného odboru – rádiológie. Jeho práca lekára, chirurga a röntgenológa prešla dlhou a zložitou cestou.

Priekopnik-RTG1

Vojtech Alexander sa narodil 30. mája 1857 v Kežmarku. Tu absolvoval aj základnú školu a miestne lýceum. Po maturite sa prihlásil na Lekársku fakultu v Budapešti, kde po promóciách pôsobil na fakulte patologickej anatómie. Na naliehanie otca sa v roku 1882 vrátil do Kežmarku, kde pracoval ako praktický lekár.

Napriek tomu, že žil v malom mestečku, vo voľnom čase študoval rôzne odborné dokumenty. Tak sa dozvedel o výskume tzv. x-lúčov, ktoré sú základom röntgenu. Veril, že prístroj pomôže chorému človeku spresniť diagnózu, urýchli a zlepší celý liečebný postup. Vo svojej skromnej ordinácii zriadil v roku 1897 prvé rádiodiagnostické pracovisko na Slovensku. Vyvolávanie, ustaľovanie a umývanie snímok sa robilo v noci, sušenie cez deň.

Lekár Alexander röntgenoval najskôr kvety a mušle, potom drobné živočíchy a neskôr aj zvieracie zárodky. Ako prvý na svete prišiel na to, že špeciálne vyhotovené röntgenové snímky poskytujú aj priestorový, teda trojrozmerný obraz presvieteného predmetu. Po mnohých pokusoch v roku 1906 zhotovil prvú plastickú röntgenovú snímku ruky. Ako prvý na Slovensku skúmal pomocou x-lúčov tuberkulózu pľúc.

Hoci patril medzi mimoriadne inteligentných vedcov, v tej dobe ešte neboli známe negatívne dôsledky röntgenového žiarenia. Tak mu dôveroval, že svoju vtedy tehotnú manželku každý mesiac presvietil, aby zistil ako sa vyvíja kostra jeho potomka. V dôsledku týchto pokusov sa ich syn Imrich narodil telesne aj duševne postihnutý.

Priekopnik-RTG2

Celý život sa snažil o zlepšenie života Kežmarčanov. Jeho zásluhou sa do mesta zaviedla elektrina a kanalizácia. Vyslúžil si prívlastok lekár chudobných. Zaoberal sa prevenciou a pomáhal odstraňovať duševnú i telesnú biedu, likvidovať zdroje infekcie a učil ľudí žiť zdravšie a rozumnejšie.

Zomrel pravdepodobne na následky leukémie z ožiarenia 15. januára 1916. Pochovaný je v Kežmarku, kde jeho meno nesie miestna nemocnica s poliklinikou.

Monika-Pjechova
„Rada spoznávam tajomstvá liečivých rastlín. Vždy ma niečim prekvapia.“

foto: staticflickr.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie