Riečne civilizácie

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Považujeme ju za samozrejmosť a často jej nevenujeme veľkú pozornosť. Na rozdiel od nás si naši predkovia uvedomovali jej obrovský význam, pretože v ich živote mala nenahraditeľnú úlohu.

Riecne-civilizacie1

Mnohé národy ju dokonca považovali za zdroj všetkého života. Rieka totiž bola spoľahlivým zdrojom vody nie len na pitie, ale aj pre poľnohospodárstvo, ktoré bolo základom obživy. Preto sa nemôžeme čudovať, že najstaršie ľudské civilizácie vyrástli práve v údoliach riek.

Prvé civilizácie vznikali niekedy okolo roku 3500 p. n. l., pozdĺž riek Tigris a Eufrat na Strednom východe. Toto územie sa nazývalo Mezopotámia, čo môžeme preložiť ako medziriečie alebo územie medzi riekami. Na neďalekom africkom kontinente vznikla pri rieke Níl egyptská civilizácia, ktorá pretrvala viac ako 3 000 rokov. Významné civilizácie vznikli aj pri ďalších veľkých riekach, napríklad pri rieke Indus v Indii a v Pakistane a Huang-he v Číne.

Staroveké civilizácie využívali vodu z riek pre poľnohospodárstvo a iné ľudské činnosti. Pravidelné záplavy prinášajúce úrodné bahno umožnili pestovať dostatok plodín na zabezpečenie výživy obyvateľov. Lode, ktoré sa plavili po týchto riekach, boli najlepším a hlavne najrýchlejším spôsobom prepravy ľudí a tovaru, čo umožnilo rozvoj obchodu. Rieky boli zároveň dôležitým zdrojom potravy v podobe rýb.

Riecne-civilizacie2

Množstvo vody v koryte rieky sa počas roka mení, čo ľuďom spôsobovalo veľké problémy hlavne v období sucha. Nemali totiž vodu na zavlažovanie svojich polí. Produkcia potravín tak bola obmedzená na zimné daždivé mesiace. Riešením boli zavlažovacie systémy a hrádze, ktoré dopravovali vodu aj na odľahlé polia vo vnútrozemí.

Dôkazom spojenia človeka a rieky boli aj rôzne božstvá. Napríklad v starovekom Egypte to bol Sobek, boh a pán rieky Níl, v Japonsku Kawa-no-Kami. Dokonca aj jeden z najznámejších gréckych bohov, Poseidon, pôvodne začínal ako ochranca riek a až neskôr mu pridelili vládu nad moriami.

Doplňte tvrdenie:

Prvé civilizácie vznikli pri veľkých riekach, pretože…
1. Údolia riek boli pravidelne zaplavované, pričom rieka bola zároveň hlavnou dopravnou tepnou.
2. V údoliach riek sa nachádzala úrodná pôda, pričom rieka bola zároveň zdrojom pitnej vody pre človeka a zvieratá.

lea-hvizdzakova

“Mám rada krásne veci a príroda je najkrajšia”
foto: pixabay.com, staticflickr.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie