Riečny slovník

Už v škôlke sa učíme, že väčší vodný tok sa nazýva rieka. Ale už málokde sa dočítame o rôznych pojmoch týkajúcich sa rieky. Preto som sa rozhodla, že zopár z nich spíšem. Dúfam, že vám pomôžu pri spoznávaní sveta riek podobne, ako aj mne pomohli na geografii.

Riecny-slovnik1

Rieka je prirodzený vodný tok s väčšou plochou povodia, dĺžkou koryta a väčším prietokom. Rozdiel medzi potokom, riekou a veľtokom nie je definovaný jednoznačne. Rieka začína prameňom podzemnej vody, sútokom dvoch tokov alebo odtokom z jazera, ľadovca alebo močiara.

Miesto, kde sa rieka vlieva do inej rieky, jazera, mora alebo oceána, sa nazýva ústie rieky. Vzdialenosť ústia od prameňa meraná v strede toku je dĺžka rieky. Územie, z ktorého rieka odvádza vodu, sa nazýva povodie a jednotlivé povodia ohraničuje rozvodie.

Riecny-slovnik2

Prietok je množstvo vody, ktoré preteká priečnym profilom rieky za sekundu. Tečúci prúd vody sa zväčša zahlbuje na hornom toku, kde je spád najväčší a kde potok tečie rýchlejšie. Tu prevláda aj rozrušovacia činnosť – erózia. Na dolnom toku sa rýchlosť prúdiacej vody spomaľuje a rieka ukladá – akumuluje unášaný materiál. K najväčšej akumulácii dochádza v ústí rieky do mora alebo jazera, kde spravidla vytvára deltu.

Delta je náplavový kužeľ trojuholníkového tvaru. Kužeľ je vytvorený z piesku a bahna. Na vlastných nánosoch si rieka postupne vytvára ramená, ktoré sa menia, zanikajú, resp. vznikajú nové.

Územie, z ktorého steká všetka voda riek do jedného mora, sa nazýva úmorie. Medzi európske úmoria patria: Karské more, Barentsovo more, Nórske more a Grónske more (Severný ľadový oceán),  Severné more, Baltské more, Stredozemné more a Čierne more (Atlantický oceán) a Arabské more (Indický oceán).

Riecny-slovnik3

Vedeli ste, že:
• Najdlhšou a najväčšou riekou Európy je rieka Volga. Celý jej tok sa nachádza v Rusku.
• Druhou najväčšou riekou Európy je Dunaj. Súčasne je aj riekou pretekajúcou najväčším počtom štátov.
• Na rieke Rance bola v roku 1967 vybudovaná prvá prílivová elektráreň na svete.
• Najdlhšou riekou na Slovensku je Váh.
• Rieka s najväčším spádom na Slovensku je Poprad a rieka s najmenším spádom je Ipeľ.
• Najmohutnejší prítok slovenských riek je rieka Orava. Je pravostranným prítokom rieky Váh.

ema curgaliova

„Rada vyrábam nové zaujímavé veci a spolu s kamarátkou objavujeme svet.“

Koľkými štátmi preteká rieka Dunaj?
1. Desiatimi.
2. Dvanástimi.

foto: freegreatpicture.com, staticflickr.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie