Stratený obor

Ešte v prvej polovici 20. storočia plával vo vodách Dunaja skutočný obor medzi rybami: vyza veľká (Huso huso). Dnes ju na Slovensku pripomínajú už len zápisky v kronikách, rôzne kresby, či jej viac ako šesť metrov dlhý model v expozícii Prírodovedného múzea v Bratislave.

Strateny-obor1

Hoci tento druh ryby rastie veľmi pomaly, dožíva sa až 120 rokov. Dorastá do dĺžky 8,5 metra, môže vážiť až jednu tonu. Ide o najväčšiu sladkovodnú a jeseterovitú rybu. Ako to, že sa taká veľká ryba vytratila z našich vôd?

Vyzy veľké sa bežne vyskytujú v Čiernom mori a v minulosti sa proti prúdu Dunaja dostávali až do okolia Bratislavy a Viedne, kde sa rozmnožovali. Okrem Dunaja plávali aj vo vodách riek Váh a Morava. Výstavba vodného diela Železné vráta v sedemdesiatych rokoch 20. storočia na Dunaji v Rumunsku zabránila tejto rybe migrovať. Svoju „zásluhu“ na jej vymiznutí z vôd Dunaja mal aj nadmerný lov a pytliactvo. Za šesť desaťročí klesla jej celosvetová populácia takmer o 90 % a tak tento druh nájdeme dnes už len vo vodách Čierneho mora a Kaspického mora.

Za úbytkom rýb nestoja len vodné priehrady a lov. Po druhej svetovej vojne žilo v Dunaji už len 40 druhov rýb. Úbytok druhov spôsobilo veľké znečistenie vody, ktoré bolo zmiernené až zakázom vypúšťania odpadu do vody. Dnes je v dunajských vodách evidovaných 64 druhov sladkovodných rýb. Len pre zaujímavosť, v rieke Amazonka je to asi štyritisíc druhov.

Pred niekoľkými rokmi sa v Maďarsku pokúsili o návrat vyzy veľkej do Dunaja. Do rieky vypustili niekoľko centimetrové rybky. Ale ukázalo sa, že tento druh má migrovanie v sebe zakódované. Vyzy totiž neostali v rieke, ale vydali sa späť po prúde rieky do Čierneho mora. Niekoľkým rybkám sa dokonca podarilo preplávať Železné vráta.

Odborníci teraz hľadajú spôsob, ako rybe umožniť prechod. Vyzy sa každý rok vracajú pod múr tejto priehrady. Tam čakajú, snažia sa ísť ďalej, ale nevedia sa cez ňu dostať.  Rovnakú snahu vyvíja aj Slovenský rybársky zväz, ktorý sa pokúša do vôd Dunaja vrátiť jesetera malého. Ten kedysi patril medzi naše pôvodné druhy, avšak postretol ho rovnaký osud ako vyzu veľkú.

Strateny-obor2

Riešenie pritom existuje už dlho. Vo svete je bežné stavať pri priehradách rôzne rybovody, rybie schody či dokonca rybie výťahy, aby sa obnovili pôvodné migračné trasy. Problém je však s veľkosťou týchto stavieb. Bežne sú totiž určené pre ryby, ktoré merajú niekoľko desiatok centimetrov. Vyza, ktorá je najväčším druhom jeseterovitých rýb, však meria niekoľko metrov a postaviť pre ňu rybovod je zatiaľ nemožné.

Vedeli ste, že:
• Poslednú vyzu ulovili na Slovensku v roku 1957.
• Živú vyzu dnes môžete vidieť v Maďarsku – v akváriu v meste Tiszafüred.
• Najťažšia ulovená vyza vážila 1571 kg.
• Koža vyzy veľkej sa používala v kožiarskom priemysle.

dominika-konkolova

„Príroda je najmúdrejšia učiteľka.”

V článku sa hovorí: „Za šesťdesiat rokov jej celosvetová populácie klesla takmer o 90 %“. Aká veľká je teda populácia dnes, ak sme pred 60-timi rokmi narátali 270 kusov? Vyberte správnu odpoveď.
1. 27
2. 24

foto: pxhere.com, staticflickr.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie