Tečie a tečie

Na svojej ceste k moru neustále vytvára meniace sa predstavenia. Raz rozbúrená, inokedy pokojná, raz rozvodnená, inokedy takmer vyschnutá. A žiť v jej blízkosti nie je veru nijaký oddych.

Tecie-a-tecie1

Už veľmi dávno prišli ľudia na to, ako všestranne môžu využívať rieky vo svoj prospech. Vždy im slúžili ako zdroj energie a vďaka hojnosti rýb aj ako zdroj obživy. Boli tiež prvými cestami, ktoré umožňovali pohybovať sa medi súšou a oceánom. Drakkary Vikingov sa plavili až do miest ležiacich vo vnútrozemí a lode obchodníkov dopravili až do prístavov drevo z hôr či obilniny z rovín.
Pre rastliny i pre živočíchy predstavujú rieky a veľtoky miesta prechodu, nové bystriny odnášajú z hôr zvyšky pôdy a rastlinstva. Rieky prenášajú ľahké semienka rôznych druhov stromov a kvitnúcich rastlín. Pre hmyz a ryby je svieža a čistá voda zárukou dobrého vývoja ich potomstva. Mnohé druhy ukryté medzi koreňmi alebo pod kameňmi vyčakávajú na príchod lariev a červov. A tak v tomto neustále sa meniacom svete, niekedy krutom a neústupčivom, inokedy pokojnom a prajnom, nachádza každý svoje miesto, využívajúc nekonečnú energiu tečúcej rieky.

Tecie-a-tecie2

Energia rieky začína pri prameni, ukrytom v horách. Aj keď jej prúd je ešte slabý, maličký, neustále však steká po svahu, preteká rovinami, mohutnie, až sa nakoniec dostáva do mora. Počas tejto dlhej cesty mení svoj názov, ale aj podobu.
Ale odkiaľ prichádza voda, ktorá vytvára rieky? Samozrejme zo zeme. Pôsobením tepla sa vyparuje z pôdy a z vodných plôch a v malých kvapôčkach sa vznáša v podobe oblakov vo vzduchu. Oblaky poháňané vetrom sa stretávajú s ďalšími vrstvami studeného vzduchu, kvapôčky sa navzájom spájajú a vytvárajú čoraz väčšie kvapky, ktoré končia svoju púť pádom na zem vo forme dažďa alebo snehu, ktorý napája všetky rieky sveta.
Príliš silný dážď prináša nielen život, ale aj pohromu. Rieka sa náhle zväčší a začne sa vylievať z koryta. Na jednej strane zaplavuje brehy, rozvracia život rastlín, živočíchov a človeka. Na strane druhej počas povodne prináša veľké množstvá nánosov a zvyšky rastlín, ktorými obohatí pôdu v blízkosti brehov.
A tak v blízkosti každej rieky bujnie život, hmyz tu nachádza svoje skrýše, vtáky výdatnú potravu, ryby priestor pre svoj život a človek zdroj obživy a energie. Rieky sú bohatstvom sveta, ktoré je potrebné si vážiť a chrániť.
roman lehman _ veverica
„Mojím životom je kolobežka a s ňou spätý pohyb v prírode.“

Hlavnou myšlienkou článku je:
1. Rieky sú miestom života, zdrojom obživy a energie pre veľké množstvo rastlín a živočíchov vrátane človeka.
2. Zdrojom energie riek sú ich pramene, ktoré začínajú svoju cestu v horách.

foto: freegreatpicture.com, publicdomainpictures.net

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie