Z Bratislavy

do New Yorku

Profesor Ján Vilček patrí medzi celosvetovo uznávaných mikrobiológov – vedcov skúmajúcich jednobunkové mikroorganizmy (najmä baktérie, huby, kvasinky a plesne) a nebunkové organizmy (vírusy), ich život, vlastnosti a význam pre život rastlín, zvierat a ľudí.

Z-Bratislavy-do-New-Yorku1

Narodil sa v Bratislave 17. júna 1933. Počas druhej svetovej vojny sa kvôli židovskému pôvodu musel s rodinou skrývať. Ako jednému z mála sa mu podarilo vyhnúť transportu do koncentračného tábora. Po vojne študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, kde začal kariéru vedca v oblasti mikrobiológie a imunológie. Už ako 27-ročný začínajúci vedec bol autorom vedeckej práce uverejnenej v jed­nom z najpoprednejších vedeckých časopi­sov na svete s názvom Nature. Práca jeho vedeckého tímu viedla k objavu lieku proti artritíde – závažnému zápalovému ochoreniu kĺbov, ktoré spôsobuje veľké bolesti. Podieľal sa na objave mnohých liečivých látok, prispel tiež k objasneniu mnohých tajomstiev ľudského imunitného systému. Po emigrácii z vtedajšieho Česko-Slovenska začal v roku 1965 pracovať na Newyorskej univerzite, kde pracuje dodnes.

Z-Bratislavy-do-New-Yorku2Je autorom a spoluautorom viac ako 350 prác publikovaných po celom svete, držiteľom a spoludržiteľom 46 patentov a mnohých významných ocenení. Jeho úspechy ocenil aj americký prezident Barack Obama, ktorý mu v roku 2013 odovzdal Národnú me­dailu za technológiu a inováciu. Finančný zisk z predaja patentov a liekov využíva pre dobro ľudí. V roku 2000 spolu s manželkou založili nadáciu The Vilcek Foundation, venovanú zvyšovaniu povedomia verejnosti o prínose imigrantov do odborného, vedeckého a umeleckého života v Spojených štátoch. Finančne tiež podporuje výskum a začínajúcich vedcov prostredníctvom rôznych štipendií.

Aj napriek životu a úspechom v USA na svoj pôvod nikdy nezabudol. Neustále prispieva k podpore vedeckej spolupráce medzi Le­kárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárskou fakultou Newyorskej univerzity.

 

branislav-kolena
„Každá cesta začína prvým krokom.“

foto: wikimedia.org, pixabay.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie