• Alternatívne palivá

  Životné prostredie je zaťažované výfukovými plynmi z motorov a to prináša stále väčšie problémy, či už v rámci znečisťovania ovzdušia alebo globálneho otepľovania. Pod pojmom alternatívne palivá sa rozumejú ľubovoľné palivá neropného pôvodu. Alternatívne palivá sa považujú za nástupcu benzínu alebo motorovej nafty, pričom majú potenciál výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a dokonca aj úplne eliminovať emisie z dopravy v dlhodobom horizonte.
 • Hybrid

  Základným rozdielom medzi hybridom a bežným autom je, že hybrid má dva zdroje hnacej sily – motor, ktorý spaľuje benzín alebo naftu a elektromotor. Tieto motory navzájom spolupracujú a prispôsobujú sa jazde vozidla.
 • Bezpečnostné systémy

  Bezpečnostné prvky vo vozidle výrazne prispeli k bezpečnosti pri cestovaní, keďže pri dopravnej nehode znižujú počet usmrtených a ťažko ranených osôb. Za rozmach bezpečnostných prvkov vďačíme nielen konkurencii jednotlivých značiek, ale od 90-tych rokov 20. storočia aj neustále sa sprísňujúcej legislatíve. V budúcnosti sa môžeme pripraviť na autonómne systémy riadenia, ktoré bezpečnosť cestnej premávky posunú ešte na vyššiu úroveň.
 • Solárne pohony

  Budúcnosť v doprave patrí elektromobilom, solárnej energii a vodíku. Súčasné spaľovacie motory narážajú na obmedzené zdroje fosílnych palív a významným spôsobom sa podieľajú na znečisťovaní ovzdušia. Málokto vie, že účinnosť premeny energie z fosílnych palív na mechanickú energiu je len 30 %. Zvyšok sú splodiny a zbytkové teplo.