• Portugalsko

  Portugalsko, zo západu a juhu obklopené vodou a zo severu a východu Španielskom, je krajina, ktorá dala svetu mnoho osobností, ktoré menili dejiny. Ako napríklad moreplavci Vasco da Gama, či Fernão de Magalhães.
 • Luxembursko

  Luxembursko je miniatúrny fliačik na mape, v ktorom sa dohovoríte minimálne troma svetovými jazykmi. Leží medzi Francúzskom, Belgickom a Nemeckom. Rozlohou a počtom obyvateľov porovnateľné s Bratislavským krajom (Luxembursko 2 586 km², 582 972 obyvateľov, Bratislavský kraj 2 053 km², 650 000 obyvateľov). Je jedinou krajinou na svete, kde ešte pretrváva politický systém známy ako veľkovojvodstvo.
 • Holandsko

  Holandské kráľovstvo, krajina veterných mlynov a tulipánov. Hoci rozlohou (41 543 km²) je o niečo menšie ako Slovensko (49 035 km²), má viac ako trikrát toľko obyvateľov – 17 miliónov. Patrí preto k najhustejšie osídleným štátom Európy.
 • Slovinsko

  Štvrtý najmenší člen Európskej únie kraľuje vďaka úchvatným regiónom prvým priečkam. Ľahká dostupnosť k prírode krajiny je zárukou, že deň začnete horskou túrou, po skvelom obede si doprajete krásy vidieckeho turizmu a pred večerou sa okúpete v mori. Deň môžete ukončiť v jednom zo špičkových termálnych centier.
 • Švédsko

  Svojou rozlohou 450 295 km2 je Švédske kráľovstvo piatym najrozľahlejším štátom Európy. Je deväťkrát väčšie ako Slovensko, pričom má iba dvakrát toľko obyvateľov (10 042 928). Nachádza sa na Škandinávskom polostrove, o ktorý sa delí so susedným Nórskom. Politická moc monarchu bola zrušená ústavou v roku 1975. V súčasnosti je švédsky kráľ iba formálnou hlavou štátu s reprezentačnými funkciami.
 • Fínsko

  Fínsko bolo od stredoveku až do roku 1809 súčasťou Švédskeho kráľovstva (takmer 700 rokov). Počas tohto obdobia bola úradným jazykom švédčina, pričom fínštinu používali len obyčajní ľudia. Potom, ako Fínsko dobila armáda ruského cára Alexandra I., stalo sa z neho veľkovojvodstvo podliehajúce cárskemu Rusku. V úradnom styku sa začala presadzovať fínština, čo malo napomôcť k pretrhaniu väzieb so Švédskom. Krátko po revolúcii v Rusku vyhlásilo Fínsko v roku 1917 samostatnosť.
 • Lichtenštajnsko

  Je štvrtou najmenšou krajinou v Európe s rozlohou iba 160 km² a zároveň jednou z najbohatších krajín sveta, pričom viac ako polovica obyvateľov krajiny pracuje v službách a bankovníctve.
 • Estónsko

  Estónsko leží v severovýchodnej Európe, na pobreží Baltského mora. Je to najmenšia z troch pobaltských republík a susedí iba s dvoma krajinami: Lotyšskom a Ruskom. Rozkladá sa takmer celé na rovine, o čom svedčí aj priemerná nadmorská výška, ktorá dosahuje iba 50 m n. m.  Najvyšším bodom je Suur Munamägi (318 m) v pahorkatine Haanja. Monotónnu krajinu členia hlavne močiare, rašeliniská a jazerá. K Estónsku patrí aj 1 520 ostrovov.
 • Dánsko

  Dánske kráľovstvo je najmenšou škandinávskou krajinou, ktorú obmýva Baltské more a Severné more. Rozlohou je približne rovnako veľké ako Slovensko a má aj porovnateľný počet obyvateľov.
 • Cyprus

  Ostrov Cyprus, nazývaný aj Afroditin ostrov alebo Ostrov lásky, je tretím najväčším ostrovom v Stredozemnom mori. Zaberá rozlohu 9 251 kilometrov štvorcových, čo je o niečo menej ako Banskobystrický kraj. Štát Cyprus je o 33 rokov (1960) starší ako Slovenská republika, nezávislosť oslavuje prvého októbra.