Sutaze Aktualna Mesacna Envitalent

Ako sa volá proces produkovania svetla živými organizmami?
Napíšte nám aspoň dvoch živočíchov, ktorí sú schopní tohto procesu.
Odpoveď nám zašlite e-mailom na redakcia@stromzivota.sk.