Sutaze Aktualna Mesacna Envitalent

V ktorých dvoch krajinách sa kvôli palmovému oleju klčujú ďaždové
pralesy a teda dochádza k zmene pôvodného prirodzeného prostredia?
Odpoveď nám zašlite e-mailom na redakcia@stromzivota.sk.