Nenahraditeľný

druh

Je jedným z najdôležitejších živočíšnych druhov pre ľudskú civilizáciu. Jej chov je základom viacerých kultúr, ovplyvnila smerovanie ľudských dejín a bez jej existencie by dnešný svet vyzeral úplne inak. Sprevádzala mnohé ľudské civilizácie, významne ovplyvnila ich stravu, oblečenie, náboženské zvyky a životný štýl. Poskytuje nám predovšetkým mäso a mlieko, ale zužitkovať sa dajú aj ďalšie časti jej tela.
Tento článok je exkluzívnym obsahom pre členov Klubov Stromu života.
Lost your password?
Stante sa členom Klubu Stromu života.
Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie