Pribeh casopisu Strom

Časopis Strom vznikol v 90. rokoch a v tlačenej podobe sa zasielal poštou členom Stromu života (SŽ). V danom období nebol rozšírený internet a tak bol časopis médiom, pomocou ktorého Kancelária SŽ informovala členov po celom Slovensku o novinkách a aktivitách organizácie. Záujem o časopis bol obrovský a podľa potreby sa robila aj jeho dotlač. Čitateľmi Stromu bola najmä stredoškolská a vysokoškolská mládež.

S rozširovaním internetového pripojenia do domácností a s rozvojom webovej stránky Stromu života prestával mať časopis vo svojej pôvodnej podobe význam. Články o činnosti klubov sa od nového tisícročia uverejňovali priamo na webovej stránke SŽ, rovnako ako pozvánky na akcie. Ďalší obsah sa nedarilo napĺňať a tak časopis prestal vychádzať pravidelne a stal sa z neho občasník. Problémom bola aj zmena vekovej štruktúry členov klubov Stromu života. Detských členov pribúdalo a mládežníckych členov naopak ubúdalo, pričom pre deti nebol časopis v tom období zaujímavý. Od roku 2007 sa jeho vydávanie zastavilo úplne.

Naše odhodlanie mať vlastný časopis však napriek tomu pretrvalo. Vedeli sme, že webová stránka Stromu života obsahovala články najmä pre vedúcich klubov (učiteľov) a len z času na čas aj pre deti. Takéto nastavenie bolo pre detského čitateľa mätúce.

V septembri 2013 sme to teda s časopisom skúsili znova. Bol určený priamo pre detského čitateľa a vyzýval ho aj k aktívnemu zapojeniu sa do pravidelných súťaží. Zo začiatku časopis obsahovo trochu tápal, ale jeho štruktúra sa už po krátkom čase ustálila. Chceli sme ponúknuť časopis s multimediálnym obsahom a tak sme sa pustili aj do spracovania videí.

Postupne si časopis našiel svojich pravidelných čitateľov a my sme boli pripravení rozšíriť rodinu stromáckych redaktorov aj o detských autorov. Verili sme, že sa nájde dostatok mladých ľudí, pre ktorých bude písanie článkov zaujímavou výzvou. Začali sme s tým pokusne na jar v roku 2015 a od septembra 2015 sú články od detských autorov v každom čísle samozrejmosťou. Časopis Strom sme presunuli aj na samostatnú webovú doménu, ktorá je určená len pre deti. Vytvorili sme tiež mobilnú aplikáciu, v ktorej si články z časopisu môžete prečítať každý mesiac a ktorá prevetrá aj vaše vedomosti z environmentálnej výchovy. Dúfame, že nám zachováte priazeň a pomôžete nám časopis spoluvytvárať. Odteraz je jeho obsah už aj vo vašich rukách.

Ministerstvo IUVENTA DBU