Slovník cudzích slov

Na tejto stránke nájdeš cudzie výrazy a pojmy, ktoré sme použili v našich článkoch. Ak by si niektorému slovíčku zo zverejnených článkov nerozumel, tak nám napíš.

 • Absorbcia

  Ak napríklad špongia, koreň stromu pohltí, nasaje vodu.

 • Adaptácia

  Keď ti je zima, oblečieš sa; keď ti je teplo, tak ti stačí tričko s krátkym rukávom. Svojim oblečením sa tak prispôsobuješ počasiu. Prispôsobenie sa určitým okolnostiam alebo podmienkam vyjadrujeme aj pojmom adaptácia.

 • Aglomerácia

  Ak sa mesto rozrastá tak, že sa spojí zastavanou plochou so svojimi predmestiami a blízkymi obcami, vzniká aglomerácia.

 • Agrobotanická záhrada

  Záhrada, v ktorej sa pestujú poľnohospodárske plodiny a rastliny z dôvodu zachovania druhov a ukážky týchto rastlín pre verejnosť, študentov a vedcov.

 • Akceptácia

  Keď s niečím súhlasíme, príjímame to a uznáme, hovoríme, že to akceptujeme.

 • Alchymista

  Za alchymistu sa v stredoveku označovali ľudia, ktorí robili rôzne experimenty. Alchymisti sa snažili premeniť kov na zlato alebo nájsť elixír života. Niektorí z nich sa však aj naozaj venovali vedeckému skúmaniu.

 • Alternatíva

  Iné, ďalšie, náhradné možnosti. Alternatívnymi zdrojmi energie môžu byť napríklad vietor, voda, slnko.

 • Alumínium

  Chemický prvok hliník sa odborne nazýva alumínium. Predmety vyrobené z hliníka označujeme aj ako alumíniové.

 • Amatér

  Amatér je človek, ktorý nie je odborník, ale venuje sa nejakej veci zo záujmu, záľuby alebo zábavy. Napr. má rád hviezdy a preto sa o nich niečo naučil.

 • Android

  Umelá, mechanická napodobenina človeka, ktorá sa snaží správať, pracovať, prípadne myslieť ako človek.
 • Arborétum

  Arborétom označujeme veľkú záhradu/park s množstvom rôznych druhov drevín, ktorá obvykle slúži na študijné účely. Príkladom je naše Arborétum v Mlyňanoch.

 • Architekt

  Odborne a umelecky vzdelaní stavitelia. Tí, čo navrhujú vzhľad, riešenia a úpravy stavieb (napr. domov).

 • Architektúra

  Staviteľstvo (spôsob, akým sa riešia a vyzerajú akékoľvek stavby )

 • Argonauti

  Skupina gréckych hrdinov, ktorej členom bol aj Herkules.
 • Argument

  Argument je dôkaz, akýsi rozumný zdroj tvojho tvrdenia. Napríklad, ak chceš niekoho presvedčiť, že vysádzať stromy v mestách je dobrá vec, tvojim argumentom môže byť skutočnosť, že rastliny ochladzujú a čistia vzduch (robia tieň, pohlcujú škodlivý oxid uhličitý a uvoľňujú vlhkosť, zachytávajú na listoch prach).

 • Argumentácia

  Argumentácia je prezentovanie jedného alebo viacerých argumentov – dôkazov, dôvodov či faktov.
 • Astronóm

  Astronóm je odborník na hviezdy a iné vesmírne telesá.

 • Atraktivita

  Atraktívny znamená byť príťažlivejší, krajší.

 • Baliace plyny

  Baliace plyny sú plynné látky, ktoré vytvárajú ochrannú atmosféru vo vnútri obalu potravín.
 • Binárny kód

  Binárny kód predstavuje spôsob zaznamenávania údajov, ktorý využíva iba dva symboly a to jednotku a nulu. Ich počet a poradie majú konkrétny význam. Zjednodušene môžeme povedať, že ide o jazyk, pomocou ktorého komunikujú počítače.

 • Biodiverzita

  V lese rastú stromy, kríky, hríby, drobné lesné kvety, žijú tam rôzne zvieratá, napríklad veverička, jeleň, vlk, líška, zajac, jazvec, ďateľ, sova... Na jednom mieste tak žije veľa rozdielnych rastlín a živočíchov. Práve túto rozmanitosť nazývame pojmom biodiverzita.

 • Biotop

  Biotop je súbor živých aj neživých častí prírody s typickými vlastnosťami na určitom území. Zjednodušene môžme povedať, že poznáme, lesné, nelesné (lúka, kroviny, pole, medza, skaly) a vodné biotopy.

 • Botanik

  Botanik je odborník, ktorý sa zaujíma o vedu o rastlinách – o botaniku. Študuje telá rastlín a ich fungovanie, ale najmä mapuje výskyt jednotlivých druhov a spoločenstiev rastlín.

 • Botanika

  Botanika je veda o rastlinách, ktorá sa zaoberá charakteristickými a všeobecnými vlastnosťami rastlín. Botanický znamená vzťahujúci sa k rastlinám.

 • Čalúnenie

  Nábytok, najmä sedačky alebo dvierka skriniek sa poťahujú látkou alebo kožou. Tomuto poťahu hovoríme aj čalúnenie.

 • Celulóza

  Stavebná látka tvoriaca základnú časť stien všetkých rastlinných buniek. Rastlinám dodáva pevnosť a tuhosť. Niekedy je nazývaná aj buničina. Celulóza zo stromov alebo z bavlny sa používa na výrobu papiera alebo chemických vlákien.
 • Chaos

  Chaos znamená veľký zmätok. Chaos nastáva, keď je niečo neusporiadané, neorganizované, zmotané, keď je situácia nejasná.

 • Cholera

  Cholera je nebezpečné hnačkové infekčné ochorenie vyvolané baktériami. Najčastejším zdrojom nákazy bola znečistená pitná voda alebo potraviny.

 • Cirkulácia

  Obeh, prúdenie napr. vzduchu

 • Cyklus

  Dej v kruhu, v ktorom po sebe nasledujú a opakujú sa určité javy. Tieto javy na seba nadväzujú a navzájom spolu súvisia. Napr. striedanie dňa a noci, ročných období, kolobeh vody v prírode.

 • Degradácia

  Degradácia znamená, keď niečo alebo niekoho znehodnocujeme, podceňujeme, poškodzujeme či znižujeme mu hodnotu.

 • Dekorácia

  Ozdoba, niečo na skrášlenie.

 • Delta

  Posledná časť rieky – ústie, kde sa rieka vlieva do mora alebo inej rieky. Delta rieky je typická trojuholníkovým rozvetvením ramien ústia rieky.
 • Dickinovej medaila

  Najvyššie ocenenie udeľované zvieratám v službách armády za statočnosť. Zavedená bola v roku 1943 a pomenovaná podľa Marie Elisabeth Dickinovej, významnej bojovníčke za práva zvierat.
 • Dimorfizmus

  O dimorfizme hovoríme vtedy, ak sa samčie a samičie organizmy odlišujú veľkosťou, tvarom tela alebo zafarbením.

 • Domestikovaný

  Zdomácnené, prispôsobené ľudskému prostrediu, skrotené (týka sa divých zvierat).

 • Dopyt

  Keď aktívne vyhľadávaš, požaduješ a máš záujem o nejaký výrobok alebo službu (napr. záujem o nezdravý hamburger), vyjadruješ po ňom dopyt.

 • Dresing

  Je studená omáčka na dochutenie šalátov a niektorých jedál. Zvyčajne obsahuje olej, soľ, rôzne korenia a bylinky, prípadne jogurt.

 • Efektivita

  Ak si chceš uľahčiť nejakú prácu alebo ju zrýchliť či zlacniť, snažíš sa vymýšľať nové postupy, metódy, prístroje alebo funkčnosť; snažíš sa byť efektívny a dosiahnuť efektivitu.

 • Ekoinovácia

  Keď vymyslíš niečo nové, ešte nezaužívané a zároveň to má pozitívny dopad na životné prostredie, môžeš to nazvať ekoinováciou.

 • Ekológ

  Človek, ktorý sa stará o životné prostredie, sa nazýva ekológ. Ekológ skúma vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím, ako aj vzťahy medzi organizmami navzájom.

 • Ekosystém

  Ekosystémom označujeme ucelené prostredie, na ktoré sú naviazané rastliny alebo živočíchy. Prostredie, rastliny a živočíchy vytvárajú jeden celok - ekosystém.

 • Emancipácia

  Zrovnoprávnenie (napr. žien, poddaných, otrokov a pod.), kedy sa človek oslobodí a vymaní spod závislosti, útlaku alebo podriadenosti. Napríklad ženy predtým mohli nosiť len sukne alebo nemohli robiť niektoré činnosti (šoférovať auto, mať mužské koníčky). Až po emancipácii (približne na začiatku 20.st.) ženy začali byť samostatnejšie a nezávislejšie a mohli začať nosiť aj nohavice (rovnako ako muži).

 • Emisia

  Ak niečo spaluješ, dym uniká do ovzdušia. Takisto z nejakej nádoby sa môžu do ovzdušia odparovať rôzne znečistujúce látky. Akékoľvek znečistenie ovzdušia (dymom, prchaním, malými čiastočkami) nazývame emisia.
 • Emulgátor

  Emulgátory sú látky, ktoré dokážu spájať dve nespojiteľné látky, napríklad vodu s olejom.
 • Endorfín

  Endorfín je hormón šťastia. Spôsobuje dobrú náladu a pocit šťastia. Obsahujú ho mnohé potraviny, napríklad čokoláda.
 • Environmentálne hľadisko

  Keď uplatňuješ environmentálne hľadiská tvoje konanie sa snažíš usmerniť tak, aby bolo čo najmenej škodlivé pre životné prostredie. Napríklad šetríš prírodné zdroje, produkuješ čo najmenej odpadu, škodlivín, recykluješ.

 • Epidémia

  Určite si zažil keď v rovnakom čase, v tvojom okolí alebo v škole ochorelo viac ľudí na rovnakú chorobu naraz (napr. chrípku) a škola vyhlásila chrípkové prázdniny. Tak takéto veľké rozšírenie choroby na jednom mieste sa nazýva epidémia. V histórii bola najhoršie epidémie moru a španielskej chrípky.

 • Exkrement

  Výlučok z tela živočícha, odpad vylučovaný z tela, ktorý vznikol trávením potravy.
 • Exodus

  Predstav si situáciu, kedy by sa všetci obyvatelia mesta alebo obce rozhodli v jeden deň naraz odísť z nejakého dôvodu. Takémuto hromadnému odchodu sa hovorí – exodus.

 • Extrakcia

  Pojem má viacero významov. V chémii znamená vylúhovanie určitej zložky vo vhodnom rozpúšťadle, v hutníctve zas vyťaženie kovov z rudných surovín. Lekári tento pojem používajú pri vyberaní a vytrhávaní rôznych prvkov z tela (mandlí, zubov, cudzích telies).

 • Felčiar

  Felčiar je ľudové pomenovanie človeka, ktorý dokáže liečiť rany a ochorenia, ošetrovať zlomeniny, avšak ktorý nikdy medicínu neštudoval na škole.
 • Fermež

  Ochranná olejovitá náterová látka, ktorá ľahko schne. Vyrába sa z rastlinných olejov, najmä z ľanu.

 • Feromón

  Feromón je pach (pachová stopa), ktorý dokáže vylučovať len živý organizmus. Feromóny slúžia na komunikáciu, označenie cesty alebo teritória, na vábenie pri párení, ale aj na varovanie iných.

 • Fosílne palivo

  Odumreté rastliny a živočíchy, ktoré pod zemou zuhoľnateli, sa premenili na fosílne palivo. V súčasnosti pod fosílnym palivom rozumieme ropu, zemný plyn alebo uhlie.

 • Funkčnosť

  Chcel by si postaviť moderné mesto? Tvoje mesto by bolo určite úžasné, ale čo keby ľudia tvrdili, že budovy v ňom sú krásne a zaujímavé, ale nedá sa v nich bývať alebo pracovať, pretože miestnosti sú maličké, krivé alebo v kúpeľniach nie je voda. Tvoje budovy by boli nevhodné. Ale ak by si postavil budovy, v ktorých by sa dalo príjemne bývať, úspešne pracovať, športovať, učiť sa alebo liečiť sa, tak by sa tvoje budovy stali funkčné – plnili by svoj účel.

 • Genetický

  Ak dieťa zdedí rovnakú chorobu ako mal jeden z jeho rodičov alebo starších rodinných príslušníkov, ide o genetické ochorenie. Toto ochorenie sa odovzdáva na úrovni génov.

 • Genofond

  Súbor všetkých živých organizmov (rastlín, živočíchov), ktoré rastú alebo žijú na Zemi, prípadne rastlín a živočíchov, ktoré vyhynuli, ale vedcom sa podarilo objaviť ich pozostatky a získať z nich DNA.
 • Globálne otepľovanie

  Celkové otepľovanie našej planéty, ktorého výsledkom je nárast priemernej teploty oceánov a atmosféry celej Zeme.

 • Grandióznosť

  Grandiciózne budovy, organizmy sú neobyčajne veľké, mohutné, veľkolepé. Za veľkolepý alebo grandiciózny môžme považovať aj výkon vynikajúcich umelcov.

 • Halucinácia

  Halucinácia je klamlivé vnímanie počas bdelého stavu. Pri halucinácii sme úplne presvedčení, že to, čo vidíme, je pravdou. V skutočnosti nás však naše zmysly oklamali. Opakovaný výskyt halucinácií môže byť prejavom duševnej poruchy.
 • HDP

  Hrubý domáci product – predstavuje hodnotu všetkých výrobkov a služieb vytvorených ľuďmi v meste alebo štáte za 1 rok. Využíva sa na vyjadrenie ekonomickej vyspelosti daného územia. Treba si však uvedomiť, že HDP nezohľadňuje ekologickú alebo spoločenskú vyspelosť. Jediným meradlom sú peniaze.

 • Hektika

  Uponáhľaný, rýchly život ľudí, ktorí chcú všetko stihnúť, neustále sa niekam ponáhľajú.

 • Heliotropizmus

  Schopnosť rastlín otáčať sa smerom k slnečným lúčom alebo odkláňať sa od nich.

 • Herbicíd

  Sú to chemické látky, ktoré sa v poľnohospodárstve používajú na ničenie rastlín - burín. Patria medzi pesticídy. Nadmerné používanie herbicídov môže byť škodlivé aj pre človeka.

 • Homunkulus

  Umelo vytvorený človek. Človek vyrobený v skúmavke, nenarodený normálnym spôsobom.
 • Ikonografia

  Spôsob zobrazovania predstáv, výjavov a postáv, najmä náboženských a mytologických.
 • Ilegálnosť

  Činnosť zakázaná štátnym zákonom je ilegálna, nedovolená, protizákonná.
 • Ilúzia

  Ilúzia je klamná predstava, ktorá sa snaží navodiť dojem skutočnosti. Ilúziou označujeme aj prelud, vidinu, fikciu, sebaklam.

 • Imigrácia

  Keď človek z cudzieho štátu príde napríklad na Slovensko s cieľom natrvalo sa tu usadiť a žiť, hovoríme o prisťahovalectve alebo imigrácii.
 • Imitovať

  Imitovať znamená napodobňovať, zhotovovať kópiu, ale aj predstierať.

 • Impérium

  Impérium je veľká ríša, ktorá sa rozprestiera na veľkom území, prípadne sa rozširuje na cudzie územia vzdialené až niekoľko tisíc kilometrov. V starom Ríme je to aj najvyšší orgán vládnej moci.
 • Impregnácia

  Ak chceš zvýšiť odolnosť niečoho proti vlhkosti, musíš vykonať impregnáciu (natrieš, napustíš, nastriekaš niečo vodovzdornou látkou). Impregnáciou dosiahneš nepriepustnosť a nevsiakavosť.

 • Iniciatíva

  Keď urobíš prvý krok alebo aktívne konáš, vyvíjaš iniciatívu (napr. začneš sadiť stromy a nahovoríš aj kamarátov, pretože ťa trápi, že je v meste málo zelene).

 • Insekticíd

  Sú to chemické látky, ktoré sa používajú na hubenie hmyzu. Patria medzi pesticídy. Nadmerné používanie insekticídov môže byť škodlivé aj pre človeka.

 • Inštinktívne

  Znamená neuvedomene, mimovoľne, pudovo. Inštinktívne správanie vychádza z prirodzeného pudu, kedy ide o zdedené nutkanie na vykonávanie určitej činnosti, ktorá má životný význam. Príkladom je pud sebazáchovy u človeka, zvierací pud – napr. ochrana svojej koristi (potravy).

 • Integrovaný manažment

  O potok sa stará vodohospodár, o park záhradník, o stromy arborista, o voľne žijúce zvieratá zoológ. Aby všetko spolu v určitom priestore fungovalo, musia sa všetci nazvájom počúvať. Integrovaný manažment zabezpečuje, že krajina je vnímaná ako celok. Vodohospodár tak nevybetónuje koryto potoka bez toho, aby sa neporadil s arboristom, či to nejako neohrozí stromy v okolí alebo so zoológom, či napríklad niektoré divo žijúce vtáky nestratia svoj domov.

 • Interiér

  Vnútorné zariadenie a vybavenie auta, bytu, budovy alebo priestoru.
 • Investícia

  Keď sa niečo alebo niekoho rozhodneš podporiť (či už finančne, materiálne či nejakou činnosťou), hovorí sa tomu investícia.

 • Kimono

  Kimono je japonský národný odev, ktorý nosia muži aj ženy. Tento odev býva dlhý, voľný, so širokými rukávmi, pričom v páse sa preväzuje širokým pásikom. Rukávy kimona nie sú prišívané zvlášť, ale sú súčasťou predného a zadného dielu látky, z ktorej sa kimono šije.
 • Klasicizmus

  Klasicizmom označujeme umelecký smer, ktorý vznikol vo Francúzku v druhej polovici 17. stor, rozšíril sa do takmer celej Európy a trval do 19. stor. Prejavoval sa najmä v literatúre, ale aj v architektúre parkov a záhrad, kde bolo všetko úhľadné, pravidelne usporiadané, kde človek vyjadroval silu svojho rozumu a schopnosť “ovládnuť” prírodu.

 • Klimatická zmena

  Klíma planéty Zem nebola nikdy úplne stabilná. Striedali sa doby ľadové a medziľadové – čiže chladnejšie a tie teplejšie. Problém v súčasnosti spočíva hlavne v narušení tohto prirodzeného pozvoľného striedania. Zemský povrch sa otepľuje rýchlejšie, rastie aj teplota v oceánoch, pričom rastliny a živočíchy sa tejto rýchlej zmene nevedia prispôsobiť a tak hynú. V značnej miere k tomuto problému prispel aj človek.

 • Kočovný spôsob života

  Spôsob života, kedy sa ľudia premiestňujú z jedného miesta na druhé, chvíľu žijú tam a chvíľu zas niekde inde. Kočovníci sa stále sťahujú a žijú potulným spôsobom života. Napr. Rómovia, Mongoli, nomádske kmene na púšti atď.

 • Kolónia

  Ak skupina väčšieho počtu organizmov toho istého druhu žije spoločne na jednom mieste, vytvára kolóniu. V kolónii žijú napríklad mravce, netopiere či tučniaky.

 • Koloniálna politika

  Keď ľudia z jednej krajiny (obvykle ide o veľmoc) prichádzajú do inej krajiny za účelom vládnutia alebo významného ovplyvňovania. Z krajiny si vytvoria kolóniu, pričom táto krajina je potom politicky alebo hospodársky závislá na danej veľmoci.

 • Komunita

  Ide o spoločné nažívanie ľudí. Ľudia sa spájajú a vytvárajú komunitu za účelom spoločných záujmov, cieľov, aktivít. Prínosom je aj vzájomná pomoc a pocit spolupatričnosti, ktoré komunita ponúka.

 • Konštruktívny

  Keď rozmýšľaš konštruktívne, dáva to zmysel, logiku, rozmýšľaš tvorivo a aktívne.

 • Kontaminácia

  Niečím nakazené, znečistené (napr. chemikáliami alebo hnojivami znečistené potraviny).

 • Konzervatívnosť

  Keď nie je človek naklonený novým myšlienkam, veciam, zmenám a dáva prednosť starým a osvedčeným skúsenostiam, možno ho označiť za konzervatívneho, preferujúceho konzervatívnosť.

 • Koturny

  Staré vysoké topánky, ktoré zo začiatku nosievali herci z divadla. Neskôr symbolizovali slávu a dôležité postavenie v spoločnosti.

 • Kozmopolitná metropola

  Veľkomesto, v ktorom žijú spoločne ľudia rôznych rás, národností či náboženstiev.
 • Kultivácia

  Kultivácia znamená obrábanie (napr. pôdy a plôch), pestovanie rastlín, skrášlenie prostredia.

 • Kultúrne rastliny

  Rastliny, ktoré pestuje človek pre úžitok (rajčiny, papriky, zemiaky, pšenica, ...) alebo na okrasu (tulipán, ruža, ...).

 • Kuriózny

  Keď je niečo kuriózne, je to nezvyčajné, podivuhodné, zvláštne, nečakané, zriedkavé.

 • Ľadovec

  Súvislá kopa ľadu, ktorý pláva v mori alebo pokrýva hory, sa nazýva ľadovec. Ľadovcom nazývame aj veľké krúpy.

 • Lagúna

  Lagúna je pobrežné jazero oddelené od mora piesočným kopčekom, plážou alebo koralovým útesom.

 • Lepok

  Zmes proteínov nachádzajúca sa v niekoľkých druhoch obilnín (pšenica, špalda, raž, jačmeň). Lepok pozostáva z dvoch bielkovín: gliadínu a glutenínu.
 • Liadok

  Prírodný alebo umelo vytvorený dusičnan alkalických kovov, zlúčenina draslíka a dusíka.
 • Lovecká obora

  Obora je oplotený priestor v prírode, kde človek chová divé zvieratá za účelom ich ochrany a rozmnožovania keď sa im vo voľnej prírode už nedarí (napr. zubria obora pri Topoľčiankach) alebo za účelom lovu – vtedy hovoríme o loveckých oborách.

 • Majoritný

  Majoritný znamená prevažujúci, vyjadruje väčšinu.
Ďalšie